Zaniechanie poboru podatku dochodowego od przychodów na łagodzenie zagrożenia w lasach utrzymane

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Finansów o przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Samorząd rolniczy swój wniosek motywował tym, że duża część prywatnych posiadaczy lasów do tej pory nie uporała się ze skutkami huraganu z sierpnia 2017 r.

Minister Finansów pozytywnie odniósł się do postulatu izb rolniczych i przedłużył obowiązywanie tego rozporządzenia do końca 2021 r.

Źródło: KRIR