Zamiast zbóż ziemniaki

Powierzchnia uprawy zbóż, która w Belgii w 2008 r. wzrosła o 10%, obecnie zmniejszyła się o 4,7%. Szczególnie spadł areał uprawy pszenicy ozimej i kukurydzy (o 5,4%). Powierzchnia uprawy jęczmienia była tylko nieznacznie mniejsza niż rok wcześniej. Zmniejszyły się też zasiewy buraków cukrowych (o 3,6%). Natomiast w dużym stopniu wzrosła powierzchnia uprawy ziemniaków – zwiększyła się ona o 16,4%.

Areał uprawy ziemniaków jadalnych innych niż odmiana Binjtje zwiększył się o 35,6%. Wzrosła też powierzchnia uprawy kukurydzy paszowej (o 1,6%) oraz warzyw polowych i truskawek (o 4,2%). Pogłowie bydła ogółem zmniejszyło się nieznacznie (o 0,4%), a liczebność krów mlecznych wzrosła o 1,6%. Spadło pogłowie jałówek, buhajków i cieląt. Pogłowie świń zwiększyło się nieco (o 0,7%), ale podobnie jak rok wcześniej wzrost liczby tuczników zrównoważył spadek liczebności stada zarodowego. W tym samym czasie liczba gospodarstw, wktórych utrzymywano świnie spadła o 8%. Liczebność kur-niosek i kurcząt wzrosła o 4,5%, a brojlerów spadła o 4,5%. Ogółem liczba gospodarstw rolnych w Belgii zmniejszyła się o 3,9% w ciągu roku.