Zaliczki również dla kontrolowanych rolników

Zaliczki również dla kontrolowanych rolników

Samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia wypłaty zaliczek również rolnikom, którzy zostali w danym roku wytypowani do kontroli na miejscu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych zastosowanie tego rozwiązania przyczyni się do poprawy płynności finansowej rolników, a w konsekwencji pozwoli im sprostać trudnościom powstałym w wyniku wystąpienia spadku cen na rynkach rolnych.

Źródło: KRIR