Zaliczki od 17 października

Rada Ministrów 20 września zapoznała się z przedłożoną przez ministra rolnictwa informacją dotyczącą zasadności i możliwości realizacji od 17 października 2016 r. dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych w formie 70 proc. zaliczek.

Komisja Europejska zgodziła się na podwyższenie do 70 proc. wysokości wypłacanych w 2016 r. zaliczek dopłat bezpośrednich, co wynika z troski o rolników unijnych mających poważne trudności finansowe i problemy z płynnością finansową.  Dotyczy to rynku mleka, wieprzowiny oraz owoców i warzyw – informuje Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Źródło: KPRM