Zaległości w przyznaniu pomocy suszowej za 2019 r

Co dalej z zaległościami w przyznaniu pomocy suszowej za 2019 rok? – pyta w liście skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wydłużeniu terminu do 29.11.2019 roku składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi zadeklarował wypłatę m.in. pomocy suszowej – poza formułą de minimis ( zgodnie z rozp. Nr 702/2014 ) oraz w ramach pomocy de minimis (zgodnie z rozp. Nr 1408/2013) określając stawki i zapewniając o szybkiej pomocy.

– Podawana obecnie przez prasę, ilość wniosków dotyczących pomocy suszowej wynosi 350 tysięcy na kwotę ok. 2,3 miliarda złotych. Z doniesień medialnych wynika, że wypłacono pomoc dla 135 tys. rolników na kwotę 963 milionów zł. W dniu 23.04.2020 r. w programie „Gość Wiadomości”, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przekazał informację, że Rząd przystąpił do wypłaty dla 91 tysięcy rolników na kwotę 200 milionów złotych. Pozostaje więc pytanie, co z pozostałymi 127 tysiącami rolników na kwotę ponad 1 miliarda złotych? – zastanawia się Krzysztof Jurgiel.

Eurodeputowany chciałby się też dowiedzieć, jakiej (w procentach) liczbie beneficjentów udzielone zostało wsparcie do dnia 30.03.2020 r. Jakie są przyczyny opóźnienia realizacji pomocy przyznawanej na podstawie rozporządzenia nr 702/2014 i na jakiej podstawie kalkulowano wysokość stawek pomocy? MRiRW zakłada, że większe gospodarstwa dostaną tylko część pomocy (jaką?), jakie zastosuje się kryteria?, czy środki będą wypłacone w terminie późniejszym (jakim?), czy z odsetkami (od kiedy ?), kiedy rolnicy zostaną poinformowani przez ARiMR o zaistniałej sytuacji?

– Z uzyskanych informacji wynika, że nie wszystkie Komisje gminne uwzględniały wytyczne Wojewody dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz monitoring IUNG odnośnie uwzględnienia kategorii podatności gleby na suszę.

IUNG określił i opracowywał wartości klimatycznego bilansu wodnego dla 2477 gmin w Polsce. Przedstawiał także, z uwzględnieniem kategorii glebowych, aktualne stany zagrożenia suszą. Nie na wszystkich kategoriach gleb stwierdzano suszę. Niektóre gminy zgodnie z wytycznymi analizowały mapy udostępnione przez System Monitoringu Suszy i komisje szacowały suszę tylko w tych gospodarstwach, które posiadały grunty o kategoriach wskazanych przez monitoring. Niektóre Komisje gminne nie korzystały z map i takiej weryfikacji nie przeprowadziły. Czy na poziomie zatwierdzania wniosku o wsparcie, ARiMR weryfikowała kategorię gleb oszacowanych działek rolnych, porównywała z danymi z IUNG przed wydaniem decyzji? Czy wykorzystano taką możliwość w systemie ZSZIK ARiMR, gdzie są podane kategorie gleb działek ewidencyjnych, aby pomoc była dedykowana tylko uprawnionym? – pyta poseł Jurgiel.

Autor: Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności