Zakup loszek hodowlanych z dofinansowaniem

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwróciło się do Krajowej Rady izb Rolniczych o wystąpienie do ministerstwa rolnictwa w sprawie dofinansowania stada podstawowego loch.

Obecnie, jak zaznacza ŚIR, produkujemy około 11 mln sztuk trzody chlewnej, głównie w oparciu o import warchlaków  z Danii, Holandii i Niemiec. Wsparcie produkcji prosiąt z PROW 2014 – 2020 nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem, w szczególności małych gospodarstw.

– Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby  dofinansowanie  stada podstawowego loch i knurów. Zakup loszek hodowlanych z dofinansowaniem przyczynić się może do wykorzystania zasobów mniejszych gospodarstw w postaci budynków, siły roboczej, pasz własnych, a tym samym zwiększy podaż prosiąt na rynku. Obudowa stada podstawowego oraz zwiększenie produkcji trzody chlewnej powinno być priorytetem MRiRW – uważa Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR