W zakresie klimatu i bezpieczeństwa żywnościowego

Copa i Cogeca w związku z planowaną 7 grudnia debatą na temat dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii wysłały pismo do do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Maroša Šefčoviča, w którym wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec planów wycofania konwencjonalnych biopaliw  po 2020 r., twierdząc że potrzeba długofalowej i stabilnej polityki, by osiągnąć cele w zakresie klimatu, zmniejszyć emisyjność transportu oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.

Konwencjonalne biopaliwa przynoszą wiele korzyści całej gospodarce UE oraz środowisku naturalnemu. Pozwalają na ograniczenie deficytu białek w sektorze pasz, gdyż tylko część rzepaku i pszenicy zużywana jest do produkcji biodiesla i bioetanolu. Reszta jest przetwarzana na pasze. Sprzedaż biopaliw pozwala rolnikom na zróżnicowanie produkcji i stanowi alternatywne źródło dochodów pozwalające na wytwarzanie wysokiej jakości żywności dla rosnącej liczby ludności na świecie, co jest szczególnie ważne w kontekście niskich zarobków rolników. Pozwala również na ograniczenie wahań na rynkach towarów rolnych. Co więcej, biopaliwa mają duże znaczenie dla stymulacji wzrostu i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz dla biogospodarki i zielonego wzrostu. Dlatego też konwencjonalne biopaliwa pozwalają na zmniejszenie deficytu handlowego białkami i zwiększenie  bezpieczeństwa żywnościowego obywateli UE. Stanowią również opłacalny sposób na redukcję emisji z sektora transportu – mówi Martin Merrild, przewodniczący Copa

Jednak by w pełni wykorzystać ich potencjał, potrzeba długofalowej i stabilnej polityki w UE, również jeśli Unia pragnie przyciągnąć kapitał do sektora zaawansowanych biopaliw. W związku z tym apelujemy do UE o niewycofywanie konwencjonalnych biopaliw po 2020 r. w ramach przyszłej reformy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, która ma zostać przeprowadzona do końca roku. Przy zrównoważonym rozwoju biopaliw ich produkcja może stać się kluczowym elementem światowej produkcji żywności – dodaje  Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca