Zakłady Azotowe “Puławy” będą inwestować mimo słabszych wyników

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2009/2010 Zakłady Azotowe Puławy” SA kontynuują zadania inwestycyjne, mimo niższych wyników finansowych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.”

Podobnie, jak w pozostałych Spółkach z sektora chemicznego, wyniki finansowe Puław” są niższe od poziomów uzyskiwanych w latach 2007 i 2008. Przychody ze sprzedaży spadły do 383,4 mln zł w porównaniu do 674,8 mln zł w rekordowym dla Spółki I kwartale 2008/9 r. Trzeba jednak podkreślić, że w analogicznym kwartale roku ubiegłego, dzięki wyjątkowej koniunkturze, ceny produktów były rekordowo wysokie.
Słabsza sprzedaż jest efektem wysokich kosztów wytworzenia, wynikających z cen gazu ziemnego w Polsce. Ceny kontraktowe gazu płacone przez puławską Spółkę są wyższe od cen w Europie Zachodniej (8,8 USD/MMBTu vs 7,17 USD/MMBTu). Warto zaznaczyć, że zachodnie koncerny większość zakupów realizują w kontraktach spotowych, gdzie ceny w III kwartale 2009 r. wynosiły od 4,67 do 5,51 USD/MMBTu. Dodatkowo mocniejszy, niż w poprzednim kwartale, złoty osłabił możliwość konkurowania produktów Spółki na rynkach eksportowych, przyczyniając się zarazem do większego importu nawozów do Polski. Spółka zanotowała spadki zysku netto i zysku operacyjnego – do odpowiednio -31,2 mln i -46,8 mln zł.
W sektorze nienawozowym sprzedaż nieznacznie wzrosła. Spółka odnotowała wyższe przychody ze sprzedaży kaprolaktamu (+11,9%), AdBlue (+155,3%), nadtlenku wodoru (+16,6%) i dwutlenku węgla (+14,9%). W sektorze nawozowym sprzedaż była ponad dwukrotnie niższa.
– Będziemy kontynuować nasze inwestycje, mimo niższych wyników finansowych. Na ten rok zaplanowaliśmy wydatki na poziomie 403 mln zł – mówi Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Zakładów Azotowych “Puławy” SA. – Obecnie, dla polskiego sektora chemicznego, wyzwanie stanowią bardzo wysokie ceny gazu. Podejmujemy działania, mające na celu uzyskanie cen gazu pozwalających nam na efektywne konkurowanie na rynku światowym.

Spółka, mimo niższych wyników, realizuje inwestycje rozwojowe. Pozyskuje również na swoje projekty środki z dotacji unijnych. Główne wydatki w tym kwartale dotyczyły: modernizacji ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik, przebudowy kotła parowego nr 2 w zakładowej elektrociepłowni, przebudowy instalacji demineralizacji wody, realizacji docelowej instalacji AdBlue, przebudowy instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku oraz modernizacji stacji sprzęgłowej.