Zakiszanie młóta browarnianego

Popularną metodą konserwowania młóta browarnianego jest jego zakiszanie, szczególnie w rękawach foliowych. Jest to metoda droga, ale zapewniająca doskonałe warunki beztlenowe i dająca dużą gwarancję prawidłowego zakiszenia.

Podczas zakiszania młóta, aby zwiększyć w nim zawartość suchej masy, w celu zagęszczenia” dodaje się otręby pszenne lub suche wysłodki buraczane w ilości 100 kg na tonę młóta. Zwiększenie ilości skrobi powoduje, że produkt łatwiej się zakisi, a uzyskana pasza jest bardzo dobrej jakości fermentacyjnej. Najlepiej świeżo przywiezione młóto, po wymieszaniu z otrębami lub wysłodkami pakować w rękaw foliowy. Jako konserwant, sprzyjający zakiszaniu może być zalecany kwas propionowy w ilości 2-3 kg na tonę surowca zakiszanego. Zamknięty hermetycznie po napełnieniu rękaw stwarza korzystne warunki do przebiegu fermentacji kwasu mlekowego przy obecności odpornych na wysoką temperaturę szczepów bakterii. Podczas tradycyjnego kiszenia w pryzmach, z każdej tony świeżej masy wypływa nawet 200 litrów soków kiszonkowych. Z tego względu kiszenie powinno odbywać się wyłącznie w silosach, które dają możliwość gromadzenia wypływających soków kiszonkowych. W przypadku kiszenia młóta w rękawach foliowych obserwuje się znacznie mniejszy odpływ soków kiszonkowych. Mogą one pozostać w rękawie foliowym do czasu jego otwarcia, nie wpływając negatywnie na jakość kiszonki. Po otwarciu rękawa soki należy odpompować. Po skończeniu wybierania kiszonki, jej ścianę w rękawie spryskuje się roztworem kwasu propionowego, co bardzo skutecznie chroni kiszone młóto przed psuciem się, pomimo dostępu powietrza.

Tab.1. Zawartość składników pokarmowych w kiszonym młócie (wg. DLG, 1997).

Sucha masa(%) Białko surowe(g/kg s.m.) Tłuszcz surowy(g/kg s.m.) Włókno surowe(g/kg s.m.) Cukier(g/kg s.m.) Ca(g/kg s.m.) P(g/kg s.m.) Energia metaboliczna(MJ/kg s.m.) Energia laktacji netto- NEL(MJ/kg s.m.)
2 245 100 190 30 5,5 3,5 11,5 6,9

Układając dawki pokarmowe dla krów, kiszone młóto należy traktować – mimo, że jest kiszonką – jako paszę treściwą. Nie poprawia bowiem struktury dawki, czasem mogąc ją nawet psuć (gdy jest stosowane z paszami objętościowymi, np. mokra kiszonka z kukurydzy, trawy lub lucerny). Młóto należy postrzegać głównie jako źródło białka (Tab.1) pozwalające obniżyć koszt żywienia stada. Cena bowiem 1 tony młóta, w zależności od browaru, kształtuje się na poziomie od 65 do 80 zł.”