Zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 – nowe rozporządzanie

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Projektowane rozporządzenie uaktualnia wykaz odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, których materiał siewny jest zakazany do stosowania w Polsce od dnia 28 stycznia 2013 r.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w przepisach krajowych odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, której materiał siewny jest zakazany do stosowania w uprawie w kraju, a które to odmiany znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej i są wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. W związku z tym, że każdego roku we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych są dokonywane zmiany polegające na wpisaniu nowych odmian MON 810 bądź usunięciu części z nich z unijnego katalogu, zaproponowane zmiany są podyktowane potrzebą aktualizacji wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce z wykazem odmian dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej.

– Zmiana krajowego wykazu odmian będzie polegała na dopisaniu odmian, które zostały dopisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych lub usunięciu odmian, które zostały z niego usunięte. Krajowy wykaz zakazanych odmian powinien zostać zaktualizowany przed rozpoczęciem okresu wiosennych siewów kukurydzy tj. do kwietnia 2019 r – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MRiRW