Zakaz stosowania GMO przesunięty do 1 stycznia 2017 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o paszach. Przyjęta przez parlament nowelizacja odkłada do 1 stycznia 2017 r. wejście w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Jest to kolejna zmiana w prawie, obok ustawy o nasiennictwie, odnosząca się tylko częściowo do sprawy GMO.

Prezydent już wcześniej podkreślał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby całościowe uregulowanie kwestii organizmów genetycznie modyfikowanych w oddzielnym akcie prawnym. Zdaniem prezydenta kluczem do rozwiązania obecnej sytuacji jest pilne wznowienie przez rząd i parlament prac nad taką kompleksową ustawą.

Z drugiej strony zakaz przyczyniłby się do pogorszenia konkurencyjności polskiej produkcji zwierzęcej i wzrostu cen żywności zwłaszcza mięsa drobiowego, czy wieprzowego. Byłby także nieskuteczny w zabezpieczaniu polskich konsumentów przed spożywaniem żywności pochodzącej ze zwierząt i od zwierząt karmionych paszami wyprodukowanymi z udziałem roślin modyfikowanych genetycznie. W innych krajach UE takie ograniczenia nie występują, na polski rynek trafi więc importowana żywność wytwarzana w oparciu o pasze GMO. Tego rodzaju administracyjny zakaz stosowania pasz GMO w Polsce nie zabezpieczyłby więc polskiego konsumenta, a przyczynił się do wzrostu cen żywności. Na zakazie straciliby zarówno rolnicy, jak i konsumenci.

Z punktu widzenia interesów ekonomicznych kraju lepszym rozwiązaniem było podpisanie ustawy. Na wczorajszym spotkaniu z prezydentem minister Stanisław Kalemba zadeklarował, że podejmie działania, aby rząd i parlament pilnie wznowiły prace nad ustawą prawo o organizmach modyfikowanych genetycznie, prowadzoną przez ministra środowiska, umożliwiającą całościowe uregulowanie spraw GMO z zastosowaniem rozsądnych kompromisów. Nie powinna bowiem mieć miejsca sytuacja, w której opieszałość rządu utrudnia działalność producentów rolnych. Minister Kalemba zapewnił również, że będzie intensywnie pracował nad wdrożeniem szerokiego programu, mającego na celu stopniowe uniezależnienie produkcji zwierzęcej w Polsce od soi genetycznie modyfikowanej będącej źródłem białka w paszach. Podstawą tego programu będzie m.in. ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, wraz ze wsparciem specjalnym dla rolników uprawiających rośliny strączkowe i motylkowate.

Po takiej deklaracji ministra rolnictwa, uwzględniając aspekty ekonomiczne i społeczne Prezydent RP zdecydował o podpisaniu ustawy.
Źródło: prezydent.pl