ZAK S.A. laureatem konkursu TERAZ POLSKA za grupę nawozów azotowych SALMAG

24 maja br. w Warszawie odbyły się uroczystości wręczenia nagród Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska”. ZAK S.A. po raz pierwszy zdobył tak prestiżową nagrodę za rodzinę nawozów azotowych Salmag® – marki znanej i cenionej przez rolników za doskonałe walory jakościowe i aplikacyjne.”

Godło Teraz Polska” oprócz pełnienia nagrody dla najlepszych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych i jednostek samorządu lokalnego, stanowi oryginalne narzędzie wzmacniające markę, a także prestiż nagradzanych produktów – od tego roku także naszych Salmagów® – a co za tym idzie, wizerunek ich producenta – ZAK S.A.

Zwycięskie produkty ZAK S.A. to nawozy wytwarzane od 1987 roku (Salmag®) i 1995 roku (Salmag® z borem, Salmag® z siarką). Powstają w procesie nowoczesnej granulacji mechanicznej, zapewniającej taką budowę granulki, która odporna jest na zbrylanie, kruszenie czy ścieranie oraz gwarantuje odpowiednią twardość i trwałość składu chemicznego, pozwalającego na równomierny wysiew na różnych rodzajach gleb.
Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego dostrzegła wysoką jakość nawozów ZAK S.A. nagradzając Godłem Teraz Polska grupę produktową Salmag®.

A droga do zwycięstwa nie była łatwa. Wniosek ZAK S.A. o zdobycie nagrody był jednym ze 129 zgłoszeniami, wśród których 59 starało się o zdobycie nagrody w kategorii na Najlepsze Produkty. W tej kategorii statuetkę przyznano jedynie 13 produktom.
Do udziału w konkursie mogły przystąpić firmy prowadzące działalność na terenie Wspólnoty Europejskiej, obecne na rynku polskim. Konkurs podzielono na dwa etapy. Pierwszy, to ocena merytoryczna Branżowych Komisji Ekspertów (m.in. Instytutu Chemii Przemysłowej), która poddaje analizie zgłoszony wniosek. Proces weryfikacji produktów zgłoszonych do Konkursu “Teraz Polska” odbywa się poprzez dwa odrębne etapy: ocenę jakości i handlową, dokonywane w oparciu o następujące kryteria:
• poziom technologii oraz stabilność produkcji,
• organizacja i kontrola jakości,
• nowoczesność i innowacyjność,
• zgodność z normami ekologicznymi,
• niezawodność,
• stosowane formy promocji,
• wartość i dynamika sprzedaży,
• konkurencyjność.
Na 1000 możliwych punktów do zdobycia w ocenie jakości, ZAK uzyskał wysoką notę 990, a w ocenie handlowej – 98,5%. Dzięki temu otrzymaliśmy nominację do finału konkursu – głosowania Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”.
Kapitułę stanowi grono 30 – 39 osób z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, naukowego i politycznego, które kierując się najlepszą wiedzą, oceniają produkty i usługi najwyższej jakości. Prezentacja nominowanych produktów odbyła się podczas Wystawy 22 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Podziękowanie oraz Dyplom Laureata Konkursu z rąk Bronisława Komorowskiego, pełniącego obowiązki Prezydenta RP odebrała Sabina Nowosielska, Członek Zarządu ZAK S.A.

Statuetkę Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” podczas uroczystego Koncertu Galowego wręczali: prof. Michał Kleiber – Przewodniczący Kapituły, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.