ZAK ponownie w gronie zdobywców Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji

10 stycznia br. w Filharmonii Opolskiej wręczono wyróżnienia Opolskiej Izby Gospodarczej dla wybitnych postaci gospodarki, nauki i kultury oraz wyróżnienia dla biznesu. Podczas gali w Filharmonii Opolskiej rozdano Srebrne i Złote Laury w 12 kategoriach. ZAK S.A. otrzymał Złoty Laur w kategorii Udana inwestycja. Nagrodę z rąk Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego oraz Przewodniczącego Kapituły Opolskiej Izby Gospodarczej prof. Mariana Duczmala odebrał Prezes spółki Krzysztof Jałosiński.

W Opolu wręczono również trzy Platynowe Laury, wśród których uhonorowano Marszałka Województwa Opolskiego – Józefa Sebestę. Po raz pierwszy też przyznano najwyższe wyróżnienie – Kryształowy Laur, który otrzymał przedsiębiorca i działacz kultury, nauki i społeczności lokalnej Karol Cebula.
Gala zgromadziła licznych przedstawicieli biznesu, nauki, kultury i służby zdrowia, a spośród szczególnych osobistości można wymienić czołowych przedstawicieli władz rządowych i samorządowych województwa opolskiego, oraz przewodniczących kapituły Opolskiej Izby Gospodarczej.
Laury są przyznawane od 1992 roku, gdy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wystąpiła z inicjatywą nagradzania Laurami ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się form i instytucji, które skutecznie włączają się w proces tworzenia i rozwijania gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Nagrody przyznawane są w regionach opolskim, śląskim, częstochowskim i bielskim.
O przyznaniu Laurów decyduje Kapituła. W województwie opolskim tworzą ja przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, władze Opolskiej Izby Gospodarczej oraz zdobywcy Laurów z lat ubiegłych.
Źródło: www.zak.eu