ZAK: Pierwszy na świecie Zeroemisyjny Kompleks Energo-Chemiczny

W ubiegłym roku Konsorcjum ZAK-PTE rozpoczęło tworzenie unikalnego, w skali globalnej, zeroemisyjnego obiektu łączącego w sobie produkcję energii oraz komponentów chemii przemysłowej. Realizacja przewidziana jest do roku 2015. Projekt, który powstanie w Kędzierzynie-Koźlu, to nowe spojrzenie na możliwości rozwiązań Czystych Technologii Węglowych. Jest również doskonałym przykładem tego, że rozwiązania proekologiczne mogą być bardzo efektywne ekonomicznie dla firm w nie inwestujących, jak i dla gospodarki energetycznej całego kraju.

Projekt zakłada budowę w Kędzierzynie-Koźlu Zeroemisyjnego Kompleksu Energo-Chemicznego, umożliwiającego jednoczesną produkcję czystej energii elektrycznej, ciepła i gazu syntezowego oraz magazynowanie powstałego w procesie wytwórczym dwutlenku węgla. Wspólnie z kilkunastoma innymi obiektami w Unii Europejskiej projekt zademonstruje i przetestuje najnowsze technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS), przydatne dla polskiej gospodarki energetycznej.

Instalacja ma zapewnić realizację założeń polityki energetycznej i ochrony
środowiska Unii Europejskiej w zakresie:

redukcji emisji CO2 w celu ograniczenia do niezbędnego minimum emisji
gazów cieplarnianych;

zapewnienia możliwości spalania biomasy w celu zwiększenia energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

zwiększenia stopnia wykorzystania energii pierwotnej dla optymalizacji
eksploatacji nieodnawialnych zasobów surowców.

Ponadto obiekt ma zapewnić przetestowanie i udoskonalenie ok. 20 nowych technologii, które będą stanowić atrakcyjny produkt eksportowy dla innych krajów o gospodarce opartej na węglu, jak Chiny, Indie czy Rosja.

Kompleks w Kędzierzynie-Koźlu to innowacyjne technologicznie połączenie obiektu energetycznego i chemicznego – będzie składał się z dwóch modułów: elektrociepłowni i instalacji produkującejgaz syntetyczny na potrzeby zakładów azotowych. Pozwoli to na efektywne wykorzystywanie wychwytywanego CO2 do produkcji nowoczesnych nawozów i tworzyw sztucznych orazsurowców chemicznych, takich jak: metanol, mocznik, wodór, a w przyszłości również syntetycznych paliw. Zastosowanie technologii zgazowania węgla umożliwi również zwiększenie produkcji gazu w Polsce, a w przyszłości silny rozwój karbochemii.

Kompleks zastosuje dwie metody utylizacji CO2 powstałego w wyniku zgazowania węgla:

66% – podziemne zdeponowanie CO2 w głębokich warstwach porowatych skał z okresu
jury i triasu, zalegających na głębokości ponad 1 km,

26% – chemiczne uwięzienie” CO2 w metanolu, moczniku i innych produktach
chemicznych ZAK S.A.

Łączne zmniejszenie emisji CO2 wyniesie około 3,3 miliona ton rocznie (92%). Surowce energetyczne wykorzystywane przez kompleks stanowić będą: biomasa otrzymywana ze ślazowca pensylwańskiego, słonecznika bulwiastego i wierzby wiciowej oraz węgiel kamienny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności