Zagrożenia dla produkcji trzody chlewnej w Polsce w 2019 roku

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, jednym z najważniejszych zagrożeń dla produkcji trzody chlewnej w Polsce będzie w 2019 roku rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń (szczególnie obecnie widoczne w populacji dzików).

– Wirus ASF pojawił się u dzików w Belgii zaledwie 3 km od granicy z Francją. Powinniśmy liczyć się z możliwością pojawienia się pierwszego przypadku ASF we Francji, co może przynieść ograniczenia eksportowe francuskiej wieprzowiny na rynki trzecie i dodatkową presję na ceny żywca w UE – mówi Aleksander Dargiewicz, dyrektor zarządzający KZP–PTCH.

Ponadto notuje się wysoką produkcję trzody chlewnej w krajach UE, która znacznie przekracza poziom konsumpcji. Wskaźnik samowystarczalności w UE wynosi 112.

– Nadwyżka musi więc być wyeksportowana do krajów trzecich. Wszelkie zaburzenia w eksporcie wieprzowiny, natychmiast mają swoje odzwierciedlenie w cenach żywca – dodaje Dargiewicz.

W ocenie KZP – PTCH realnym zagrożeniem dla unijnego rynku wieprzowiny może stać się brexit, jeżeli nie dojdzie do porozumienia między UE a Wielką Brytanią w sprawie warunków opuszczenia wspólnego rynku. Ewentualne bariery celne mogą spowodować, że część obecnie eksportowanej do Wielkiej Brytanii wieprzowiny pozostanie na rynku unijnym.

Poważnym zagrożeniem dla produkcji trzody chlewnej jest też występująca w wielu rejonach susza, która spowodowała zmniejszenie ilości zbóż pochodzących z własnej produkcji z przeznaczeniem na pasze.

– Niskie ceny żywca wieprzowego oraz wysokie ceny pasz pogarszają koniunkturę, co doprowadzi do spadku pogłowia i produkcji wieprzowiny w kraju – podsumowuje Dargiewicz.

Źródło: KZP–PTCH