Zadowoleni z życia, ale nie z sytuacji gospodarczej

Pomimo trudności gospodarczych mieszkańcy UE są zasadniczo zadowoleni z życia i optymistycznie oceniają swoje perspektywy w niedalekiej przyszłości – tak wynika z opublikowanego przed kilkoma dniami badania opinii w UE. Badanie pokazało jednak również, że gdy Europejczycy przyglądają się sytuacji w swoich krajach, większość z nich nie widzi zbyt wielu powodów do radości.

Udział w sondażu wzięło około 27 tys. osób w 30 krajach (27 państw UE oraz Chorwacja, Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii). Badanie trwało trzy tygodnie. Przeprowadzono je w maju i czerwcu. Jego wyniki uwzględniono w sprawozdaniu na temat zjawisk społecznych w 2009 r. w Europie. Respondentów poproszono o ocenę swojej sytuacji pod względem takich czynników, jak praca, warunki mieszkaniowe i wydatki domowe.

Najwyższy poziom zadowolenia osobistego odnotowano w Danii, która uzyskała 8 punktów w skali od -10 do 10. Bardzo dobrze wypadły również Szwecja, Holandia i Finlandia. Na ostatnim miejscu znalazła się Bułgaria (-1,9 pkt), a niemal równie słabe wyniki osiągnęły też Węgry, Grecja i Rumunia.

Respondenci poddali również ocenie warunki życia w swoim kraju, w tym jeśli chodzi o gospodarkę, rynek pracy, koszty utrzymania, warunki mieszkaniowe i administrację publiczną. Wyniki tej części badania silnie kontrastują z oceną sytuacji osobistej – zdecydowana większość uczestników sondażu dała wyraz swojemu niezadowoleniu z sytuacji w kraju. Europejczycy nie tylko uważają, że sytuacja ta w ciągu ostatnich pięciu lat się pogorszyła, ale też spodziewają się dalszych zmian na gorsze.
Respondentów poproszono także o wyrażenie swojej opinii na temat najważniejszych elementów polityki społecznej, tj. emerytur i świadczeń dla bezrobotnych. Tutaj również oceny były bardzo negatywne, a ogólne wyniki słabe z wyjątkiem jednej dziedziny – służby zdrowia.