Zadbajmy o zboża jare już na starcie

Nietypowy przebieg pogody wiosną – zimno, mało opadów, a w konsekwencji wiosenna susza, a w okresie 26.04-4.05.2012 wręcz tropikalne temperatury powyżej 30oC, a następnie gwałtowne ochłodzenie z przygruntowymi przymrozkami – powodują zablokowanie pobierania składników pokarmowych przez rośliny i zahamowanie wzrostu zbóż. W tej sytuacji bardzo ważna jest stymulacja rozwoju systemu korzeniowego oraz dostarczenie deficytowych składników pokarmowych poprzez nawożenie dolistne.

Jakie więc działania w związku z tym należy podjąć…
1.W gospodarstwach z przewagą w płodozmianie zbóż oraz z ograniczonym nawożeniem organicznym lub jego brakiem, we wczesnych fazach rozwojowych zbóż najlepiej zastosować Rosahumus w dawce 250 g/ha + Delsol w dawce 1-2 l/ha. Rosahumus dostarcza kwasów humusowych, które są najważniejszym składnikiem próchnicy oraz stymulują rozwój sytemu korzeniowego, zwiększają wykorzystanie składników pokarmowych oraz aktywność biochemiczną nawożonych roślin. Neutralizują one także szkodliwe substancje w glebie oraz zwiększają dostępność wody dla roślin. Są także doskonałym źródłem energii dla bakterii żyjących w rizosferze systemu korzeniowego. Z kolei Delsol aktywizuje rozwój i aktywność tych bakterii szczególnie Pseudomonas Putidia i Pseudomonas Fluorescens, które z kolei stymulują rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, zapewniając lepsze pobieranie fosforu z gleby, który ma decydujące znaczenie dla rozwoju korzeni, jest głównym źródłem energii niezbędnej do wszystkich procesów życiowych zbóż. Bakterie te stymulują także mechanizmy obronne roślin.
2.Zapewnić dobre zaopatrzenie w azot, magnez i mikroelementy stosując: mocznik lub Azofol w dawce 10 l/ha + siedmiowodny siarczan magnezu 15 kg/ha + Mikrostar complex w dawce 0,5-1 kg/ha. W przypadku silnego deficytu magnezu i mikroelementów zabieg powtórzyć na początku strzelania w źdźbło.
3.Na glebach ubogich w fosfor i miedź, która jest dla zbóż najważniejszym mikroskładnikiem odpowiadającym za sztywność źdźbła, a także wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych oraz zawartość białka i glutenu w ziarnie, należy zastosować Fosfiron Cu w dawce 1,5-2,5 l/ha (zawiera w unikalnym połączeniu 24% fosforu i 5% Cu), Rosasol 8-24-34 lub 15-30-15 w dawce 5 kg/ha + Mikrostar Cu w dawce 0,5 kg/ha. Nawóz ten zawiera 15% Cu w 100% schelatowanej EDTA.
4.Jeżeli wzrost roślin jest zahamowany i przez dłuższy czas utrzymują się niekorzystne warunki atmosferyczne warto zastosownawozy bisotymulujące zawierające ekstrakt z alg morskich: Algex w dawce 5 l/ha lub Agrocean Mg w dawce 3 l/ha.
Mgr inż. Krzysztof Zachaj