Zadbaj o kurczęta na fermie

Osiągnięcie satysfakcjonujących wyników w produkcji drobiu jest nieodłącznie związane z zachowaniem wysokiego poziomu higieny na fermie. Szczególna dbałość o odpowiednią wymianę powietrza (wentylację) i odpowiednie postępowanie obsługi z ptakami zapewnia poprawę efektywności produkcji i obniżenie strat.

Firma Cedrob Pasze, producent wysokiej jakości pasz dla drobiu zaleca swoim kontrahentom stosowanie się do kilku podstawowych zasad sanitarno – higienicznych, które zwiększą efektywność ich produkcji oraz pozwolą uniknąć strat w stadzie.

Prawidłowy rozwój kurcząt rzeźnych jest możliwy, gdy zdrowe ptaki są utrzymywane w pełni kontrolowanych warunkach środowiskowych, wolnych od czynników chorobotwórczych
i jakichkolwiek zagrożeń zewnętrznych jak na przykład dzikie zwierzęta. Nawet w nowoczesnych fermach najmniejszy błąd w technologii chowu może spowodować nieodwracalne skutki finansowe dla producenta. Nieodpowiednia wymiana powietrza, nieterminowe realizowanie programu szczepień, a także niestosowanie zasad higieny, w bardzo krótkim czasie może spowodować nieodwracalne straty finansowe.

Jak zminimalizować straty?
Podstawą jest żywienie stada pełnowartościową paszą wysokiej jakości, dobrze zbilansowaną pod względem udziału w niej energii i białka, wolną od zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, stosowaną odpowiednio do wieku i poziomu produkcyjności stada.
Należy zwracać uwagę na odpowiednią wentylację w kurniku tak, by paki zawsze przebywały w atmosferze świeżego powietrza, wolnego od szkodliwych domieszek gazowych.
Producent powinien terminowo realizować kalendarz szczepień.
Należy również systematycznie zwalczać gryzonie i inne dzikie zwierzęta.
Okresowo oczyszczać i dezynfekować pomieszczenia, sprzęt i urządzenia drobiarskie.

Prof. Stanisław Wężyk, Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz podkreśla: Zachowanie zasad higieny jest jednym z głównych czynników wpływających na prawidłowy rozwój stada. Przed wejściem do budynku, gdzie znajdują się ptaki należy, założyć ochronną odzież i obuwie. Wprowadzić bezwzględny zakaz wstępu osobom postronnym na teren fermy. Nie przestrzeganie tych zasad, może doprowadzić do zakażenia całego stada chorobami, które nie są uwzględnione w obowiązkowych programach szczepień. Jednak nie tylko ferma jest miejscem, gdzie higiena ma kluczowy wpływ na jakość produkcji, podobne zasady odnoszą się również do transportu, czy ubojni”.

Wszelkie zabiegi, które mają na celu podniesienie poziomu higieny w kurniku takie, jak usuwanie brudu i kurzu, oczyszczanie sieci doprowadzającej wodę pitną, czy systematyczna dezynfekcja i dezynsekcja pozwolą podnieść efektywność produkcji na fermie. Dzięki temu ptaki osiągną wysokie wyniki produkcyjne, a właściciel zyski finansowe.

CEDROB S.A. to lider w produkcji mięsnej i przetworów drobiowych będący jednocześnie największą firmą w branży z rodzimym kapitałem. Początki firmy sięgają 1991 roku. W strukturze CEDROB S.A. funkcjonują:
•Zakłady Produkcyjne w Ciechanowie i Niepołomicach koło Krakowa
•Zakłady Wylęgu Drobiu w Mławie i Pawłowie
•Wytwórnia Pasz w Gumowie
•Sklepy firmowe
•Fermy hodowlane
Źródło: CEDROB PASZE