Zadbaj o bezpieczeństwo pracy – ostrzega KRUS

KRUS przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas żniw. Intensywne prace na polu to również większa liczba wypadków. W większości przypadków spowodowana ludzką nieostrożnością, a czasem wręcz głupotą.

KRUS przypomina, aby zachować zasady bezpieczeństwa podczas prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Jest to okres szczególnie intensywny, podczas którego rolnicy są bardziej narażeni na wypadki z powodu dużego natężenia prac, związanych z nim pośpiechem i wysiłkiem fizycznym, warunkami pogodowymi.

Według danych KRUS, w okresie żniw wypadkom ulega średnio jedna czwarta osób spośród ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy w gospodarstwach rolnych w skali roku. W tym czasie przyczyną niemal połowy wypadków są upadki osób, około 11% to wypadki związane z pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń, 12% stanowią zdarzenia spowodowane uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzęta inwentarskie.
W ostatnich latach od trzech do pięciu rolników rocznie straciło życie podczas zbioru słomy i siana, np. z powodu nie wyłączenia prasy przed rozpoczęciem naprawiania, zakładania sznurka albo usuwania zapchań, zbyt szybkiego rozpoczęcia czynności po unieruchomieniu napędu maszyny. Zagrożeniem dla osób obsługujących kombajny zbożowe są upadki podczas wchodzenia i wychodzenia z kabiny, skaleczenia kończyn ostrymi elementami aparatu tnącego, przygniecenia przez elementy urządzenia oraz pochwycenia i uderzenia przez jej ruchome części. Z kolei podczas transportu objętościowych ładunków dochodzi do upadków wskutek niedozwolonego przebywania osób na przyczepach i wozach. Upadki często też są spowodowane używaniem do prac w gospodarstwie nieodpowiedniego obuwia roboczego i odzieży roboczej. Zbyt luźna odzież noszona przy obsłudze maszyn, czy brak osłon przy tych urządzeniach doprowadza do wielu drastycznych przypadków wciągnięcia osób przez wirujące elementy maszyn.

Wypadków takich można uniknąć, stosując się do określonych zasad:

 • dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
 • użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną,
 • wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM,
 • przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń,
 • prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju,
 • używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny,
 • nie przewożenie ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach,
 • zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu,
 • stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia przylegającego do kostki na protektorowanej podeszwie,
 • zapewnienie właściwej opieki dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie,
 • stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

Renata Struzik, źródło: KRUS