Zaczarowany zakątek

,,Zaczarowany zakątek ‘’ to tytuł konkursu organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, którego celem jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, kształtowanie świadomości mieszkańców w zachowaniu tradycyjnych form w urządzaniu posesji oraz aktywizacja gospodarcza mieszkańców na rzecz zwiększenia walorów krajobrazowych.

Konkurs jest skierowany do rolników prowadzących gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej lub zwierzęcej, będących właścicielami ogrodów przydomowych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 15.07.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami przydomowego ogrodu i opisem na adres biura konkursu. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej wmirol.org.pl lub do odbioru w biurze konkursu. Zgłoszeń można dokonywać w następujących formach: przesyłając na adres e-mail: konkursogrod@gmail.com wypełniony Formularz zgłoszeniowy zeskanowany z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami, przesyłając pocztą tradycyjną na adres biura konkursu wypełniony Formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD, złożyć osobiście w Biurze konkursu wypełniony formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD.

Oceny zgłoszeń dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, w skład której wejdą przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Źródło: WMIR