Zachodniopomorskie: silosy za 10 mln zł w Agrofirmie

W ubiegłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie obiektu suszarniczo – magazynowego w Mieszalni Pasz Agrofirmy Witkowo w Kolinie (koło Stargardu Szczecińskiego). Generalnym dostawcą kompleksu silosów i urządzeń o wartości 10 mln złotych było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe Araj sp. Z o.o. (na zdjęciu od lewej: Marian Ilnicki – prezes Agrofirmy Witkowo oraz Tomasz Resler – wiceprezes Przedsiębiorstwa Araj. Uroczyste przecięcie wstęgi w Kolinie).

To już druga z rzędu inwestycja w tego typu obiekty Spółdzielni Agrofirmy Witkowo zlecona firmie Araj. Pierwszy, mniejszy, bliźniaczy obiekt o wydajności suszenia 800 ton na dobę i pojemności 20 tys. ton ziarna, wybudowano w 2001 roku.
– Dla nas fakt, że Agrofirma zawierzyła nam po raz drugi wykonawstwo oraz budowę obiektu suszarniczo – magazynowego w Kolinie jest ogromnym sukcesem – powiedział na uroczystym otwarciu obiektu wiceprezes przedsiębiorstwa Araj, Tomasz Resler. Nie było jednak łatwo. Mimo współpracy od 6 lat, kilkakrotnie wyjeżdżaliśmy z siedziby Agrofirmy z nie dopiętym kontraktem. Od nowa musieliśmy udowadniać, że posiadamy najlepszą ofertę na rynku i zaplecze do realizacji jeszcze większego niż poprzednio projektu.

Ale wszystko się powiodło, co mogli zobaczyć zaproszeni na uroczystość goście. Sama budowla budzi podziw. Cały kompleks posiada masę nowoczesnych urządzeń i systemów zabezpieczających. Osiem ogromnych silosów o wysokości 26 metrów i średnicy 15 metrów może pomieścić łącznie 25 tysięcy ziarna. Każdy z osobna 3 tysiące ton. Silosy zostały ustawione na żelbetowych fundamentach. Oprócz silosów, zamontowano zbiornik buforowy, czyli silos na mokre ziarno o pojemności do 1 tysiąca ton. Kolejnym elementem jest nowoczesna suszarnia posiadająca zdolność suszenia ok. 1 tysiąca ton na dobę, przy 4% efekcie suszenia. Zdolność przyjęcia z kosza przyjęciowego, wstępnego czyszczenia oraz zasypywania zbiorników wynosi do 120 ton na godz.. Zdolność wydania to 60 ton na godz.. Przyjęcie ziarna odbywa się za pomocą kosza przyjęciowego najazdowego, o dużych rozmiarach, gdzie w samym koszu o długości 15 m i szerokości 4,5 m może pomieścić się 100 ton ziarna.

Obiekt w Kolinie.JPGKolejnym ważnym elementem jest czyszczalnia, typu Sigma, o wydajność maksymalnej 110 ton na godzinę, a przy czyszczeniu intensywnym 60 ton na godz.. Transport odbywa się poprzez urządzenia, które mogą przerzucić w ciągu roku nawet do 100 tysięcy ton ziarna. W silosach zamontowane są wybieraki krążące, czyli urządzenia wybierające ziarno w 60 ton na godz. Silosy posiadają monitoring, czujniki temperatury oraz system dmuchaw napowietrzających. Kompleks jest w całości zautomatyzowany. Obsługa odbywa się z pulpitu komputerowego. Operator informowany jest o poziomie napełnienia poszczególnych silosów, rodzaju ziarna znajdującego się w zbiornikach oraz temperaturze panującej w wewnątrz obiektów. Dużą zaletą kompleksu jest możliwości prowadzenia kilku prac jednocześnie. W jednej chwili można suszyć i podawać ziarno na jeden rząd silosów, w tym samym momencie przyjmować suche ziarno na drugi rząd silosów i z dowolnie wybranego zbiornika wydawać ziarno na silosy spedycyjne. Wydajność, z jaką ładowany jest samochodów z jednego silosu wynosi 200 to na godz.. Ciekawostką jest fakt, że elementy obiektu przywieziono 70 tirami!

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w budowę obiektu. Otrzymali je zarówno pracownicy firmy Araj jak i Spółdzielni Witkowo, a także podwykonawcy.

Na terenie zakładu w Kolinie prezesi Spółdzielni Agrofirma oraz przedsiębiorstwa Araj podpisali uroczyście dowody przekazania obiektu do eksploatacji. Po przecięciu wstęgi oraz zwiedzania obiektu uroczystego uruchomienia obiektu dokonał wiceprezes Araja Tomasz Resler. Tak naprawdę obiekt zdążył już się sprawdzić. Próby i rozruch technologiczny zakończono w listopadzie 2006 roku.
Prezes Agrofirmy Witkowo, Marian Ilnicki, podkreślał, że cała inwestycja została w całości sfinansowana ze środków własnych spółdzielni.

tekst i foto MS