Zachodniopomorskie: Mleko tańsze od wody

Dwanaście postulatów przedstawicieli Związku Hodowców Bydła oraz producentów mleka zostanie przekazanych za pośrednictwem wicewojewody zachodniopomorskiego Andrzeja Chmielewskiego ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Postulaty rolników i producentów związane są z postępującym spadkiem cen skupu mleka na zachodniopomorskim rynku. Rolnicy domagają się m.in. wsparcia finansowego produkcji mleka przez rząd i UE. N

Spotkanie zostało zorganizowane po alarmujących sygnałach od producentów mleka na temat drastycznej sytuacji na rynku mleka w zachodniopomorskiej. Średnie ceny skupu mleka w Zachodniopomorskiem ze 1,35 zł. w 2007 r. spadły do ok. 80 gr. w styczniu 2009 r. i według rolników, nie są w stanie pokryć kosztów produkcji mleka.

Podczas rozmów zwrócono uwagę na wysokie marże na produkty rolne, narzucane przez sieci handlowe, co przekłada się na poziom cen mleka w handlu detalicznym, nieadekwatny do cen skupu. Z zaproszenia na spotkanie nie skorzystali przedstawiciele sieci wielkopowierzchniowych sklepów, będących głównymi odbiorcami produktów mlecznych. Na sieciach dużych sklepów rolnicy nie pozostawili jednak suchej nitki. Przede wszystkim zażądali wymuszenia na handlu odpowiedniego wydzielenia na półkach sklepowych i oznakowania artykułów nabiałopodobnych. Zdaniem uczestników spotkania, polskie produkty mleczarskie są również nadal słabo promowane a państwo nie egzekwuje od producentów nakazu odpowiedniego oznaczania produktów.

Efektem spotkania było wypracowanie 12 postulatów, które wojewoda zachodniopomorski ma przedstawić ministrowi rolnictwa. Producenci domagają się m.in. ustalenia przez ministrów finansów i rolnictwa minimalnych cen mleka, finansowego wsparcia eksportu mleka w proszku, masła i serów poza Unię a także natychmiastowego wprowadzenia przez resort rolnictwa opłat wyrównawczych” producentom mleka, które pozwolą pokryć różnicę między uzyskaną ceną a kosztami produkcji. Te ostatnie według najnowszych wyliczeń dokonanych przez producentów z regionu wynoszą od 1.10 do 1.20 zł na litr.

Od 2004 r. liczba producentów mleka w województwie z ponad 6100 spadła do niespełna 2200 w 2008 r., a zachodniopomorskie jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem wykorzystania limitów mlecznych.

MS, AA/Wrp.pl