Zabraknie materiału siewnego?

Nowe szacunki Copa-Cogeca, dotyczące zbóż w UE-27 na rok gospodarczy 2012/13 i 2013/14, wskazują na wzrost produkcji pszenicy, ale również powodują niepokój z powodu braku materiału siewnego.

Raport przewiduje wzrost produkcji pszenicy miękkiej w UE o 3,7% w odniesieniu do roku ubiegłego. Dane liczbowe pokazują, że wzrost produkcji pszenicy miękkiej w UE-27 może wynieść 3,3% (z 122,4 mln ton w roku 2012/13 do 127 mln ton w roku 2013/14). Po raz pierwszy może wzrosnąć powierzchnia jęczmienia – o 1%, jednak w związku z niskimi oczekiwaniami co do potencjału plonów produkcja będzie ograniczona do 53,7 mln ton.
Ogółem wzrost produkcji zbóż w UE-27 ma wynieść 1,9% (z 273 mln ton w roku 2012/13 do 278,5 mln ton w roku 2013/14), jak wynika z szacunkowych danych.
Jednak złe warunki pogodowe w okresie zasiewów mogą mieć poważny wpływ na plony. Rolnicy skarżyli się na złe zasiewy zbóż ozimych spowodowane dużą wilgotnością czy powodziami, podczas gdy w trakcie innych panowały dobre warunki. Niestety, znaczna część zbóż będzie wymagała przesiewów. Przy braku kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych (niski stan zapasów) rolnicy muszą wykorzystać własny, zaoszczędzony w gospodarstwie materiał siewny, by sprostać popytowi.
(eg)