Zabraknie jęczmienia do piwa i whisky?

Wyjątkowo długa zima w krajach północnej Europy może spowodować problemy w zasiewach jęczmienia jarego, podstawowego surowca do produkcji piwa i whisky. Najlepszą porą do dokonania zasiewów jęczmienia jarego w tym rejonie jest okres od początku do połowy marca.

Zazwyczaj unijna produkcja jęczmienia jarego wynosi od 20 do 25 mln ton. W tym roku jęczmienia jarego może być mniej. W większości krajów północnej Europy zasiewy jęczmienia będą znacznie opóźnione. Dotyczy to przede wszystkim wiodących producentów tego gatunków, tj. Niemiec i Francji.
Francuski minister rolnictwa szacuje areał upraw jęczmienia jarego na 484 tys. ha, tj. o 29,7% mniej niż w 2012 roku. Jednak główną przyczyną spodziewanego spadku areału są mniejsze starty w oziminach, a co za tym idzie mniejsza konieczność dokonywania przesiewów. Analitycy Strategie Grains potwierdzają, że jęczmienia browarnianego będzie mniej niż przed rokiem.
Podobnie sytuacja wygląda w Niemczech. W połowie marca br. szacowano tegoroczny areał jęczmienia jarego na 380 tys. ha, tj. o 34% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem.
W Wielkiej Brytanii natomiast ocenia się, że powierzchnia pod uprawy jare będzie duża, ze względu na mniejszy areał upraw ozimych. Jak oceniają analitycy HGCA daje to szansę na zwiększenie areału jęczmienia jarego, pod warunkiem dokonania siewów przed końcem kwietnia.
(mat, źódło: FAMMU/FAPA)