fbpx
Strona głównaUprawaOchrona roślinZabieg T-3 w zbożach, czyli ochrona liścia flagowego i kłosa

Zabieg T-3 w zbożach, czyli ochrona liścia flagowego i kłosa

W tym sezonie warto zaplanować ochronę zbóż w terminie T-3. Jest to ukoronowanie całej ochrony i zmniejszenie ryzyka strat w plonie ziarna. Wprawdzie koszty produkcji rosną, ale cena za ziarno też z pewnością będzie wyższa. 

Kłos, to najważniejsza część zbóż, w tym organie rośliny powstaje plon i nie można pozwolić, aby jakikolwiek grzyb chorobotwórczy powodował utratę jakiegokolwiek ziarna, które się w nim znajduje.

Straty powodowane przez sprawców fuzariozy kłosów, to straty ilości, masy ziarna i pogorszenie jakości, a w przypadku braku ochrony w terminie T-3, to strata plonu w całości z powodu ponadnormatywnej zawartości mykotoksyn. Z obserwacji polowych wynika, że zauważenie porażenia kłosów pszenżyta na powierzchni do 5 proc. przez sprawcę rdzy żółtej spowodowało straty w plonie ziarna w ilości 50 proc. potencjalnego plonu. Te dwie choroby są ważne i powodują duże straty, gdy nie są zwalczani sprawcy powodujący te choroby.

Na kłosie straty spowodować też mogą sprawcy takich chorób jak: brunatnej plamistości liści – DTR, septoriozy plew czy mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Obecność tych chorób jeszcze może zwiększyć straty wywołane przez Fusarium spp. czy Puccinia striiformis.

Ważna pogoda

Jest to ważne, ponieważ jeśli warunki pogodowe nie sprzyjają rozwojowi sprawców chorób termin wykonania zabiegu, w którym stosuje się opryskiwanie z użyciem fungicydu można opóźnić, ale tylko do pewnego punktu. Funkcjonuje to też odwrotnie, gdy warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi sprawcy choroby występującej na kłosach.

Zalecana faza rozwoju zbóż do wykonania T-3

Najczęściej na etykiecie środków podaje się szeroki zakres faz rozwojowych zbóż, w której można wykonać zabieg chemiczny. Faza BBCH 51 – początek kłoszenia to faza zalecana do wykonania zabiegu w terminie T-3, a BBCH 59 koniec kłoszenia zazwyczaj zamyka termin T-3, ale są odstępstwa np. w pszenicy. Niektóre fungicydy ten termin mają wydłużony do BBCH 71, a nawet BBCH 75, czyli do fazy dojrzałości wodnej lub dojrzałości mlecznej ziarna.

Jak wspomniano wyżej termin ten może być modyfikowany przez pogodę, użyty środek grzybobójczy, podatność odmiany, wskazanie systemu wspomagania, znajomość biologii zwalczanego sprawcy choroby.

Częsty monitoring plantacji

W plantacjach należy wykonywać monitoring (obserwacje) kłosów co najmniej 2 razy w tygodniu lub częściej w miarę możliwości. Gdy zauważy się chociażby jeden kłos lub kłosek, w kłosie z objawami choroby i oznakami obecności grzyba np. sprawcy rdzy, fuzariozy kłosów to oznacza, że jest to wielkość, która wskazuje na potrzebę a nawet konieczność zastosowania fungicydu do zabiegu w terminie T-3. Ma to na celu ochronę kłosa poprzez zniszczenie obecnego lub obecnych grzybów porażających ten ważny organ zbóż, w którym rodzi się plon.

Fungicydy do stosowania w T-3

Asortyment fungicydów do stosowania w zbożach jest bogaty i środki, które można stosować do ochrony zbóż są różnorodne, bo zawierają substancje czynne z różnych grup chemicznych (tabela). Zasadą w zwalczaniu sprawców chorób, które dotyczą też kłosów jest to, że lepiej zabieg wykonać 1-2 dni wcześniej niż 1 dzień za późno. Wynika to z natury procesu chorobowego. Grzyb po wniknięciu do komórek potrzebuje czas, aby się rozwinąć i dopiero po kilku, kilkunastu dniach widoczna jest jego obecność, bo pojawiają się plamy czy oznaki grzyba na powierzchni liścia czy kłosa w postaci grzybni i zarodników. Pamiętać też należy o przemiennym stosowaniu s.cz. Ma to znaczenie, gdy w uprawie wykonuje się kilka zabiegów fungicydowych, a zabieg w terminie T-3 jest tym ostatnim, do którego trzeba użyć odpowiednie s.cz. Pamiętajmy, że obecność rdzy żółtej i fuzariozy kłosa to w przypadku braku ochrony duże straty w plonie i jego jakości, a cena za 1 tonę np. ziarna pszenicy jest wysoka.

Przykładowe fungicydy zarejestrowane do zwalczania wybranych chorób w terminie T-3 w pszenicy ozimej 

 Fungicydy jednoskładnikowe 

Substancja czynna  Nazwa preparatu  Septorioza plew  Rdza żółta 
azoksystrobina  Agristar 250 SC, Agristar Bis 250 SC, Alissa, Amistar 250 SC, Ascom 250 SC, Astar 250 SC, Azarius-Pro 250 SC, Azbany 250 SC, AzoGuard, Azoguard AZT 250 SC, Azoksar Super 250 SC, Azoksystrobi 250 SC, Azoscan 250 SC, Azoxymoc, Aztek 250 SC, Azuba, Azyl 250 SC, Baltazar 250 SC, Clayton Augusta 250 SC, Conclude AZT 250 SC, Demeter 250 SC, Dobromir 250 SC, Dobromir Super 250 SC, Dobromir Top 250 SC, Erazer, Fungistar, Globaztar AZT 250 SC, Komilfo 250 SC, Korazzo 250 SC, Ksystro 250 SC, Laiba 250 SC, Latifa 250 SC, Makler Plus 250 SC, Mirador 250 SC, Ortofin, Pabizon 250 SC, Pablo 250 SC, Philon 250 SC, Piastun 250 SC, Promesa, Rezat 250 SC, Strobin 250, Strobin 250-I, Strobin 250-II, Tascom 250 SC, Tazer 250 SC, Tiger 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Zetar 250 SC  +   
Legado  +  + 
Azaka 250 SC, Chamane 250 SC, Elstrobin 250 SC, Elvistar 250 SC, Greenlook 250 SC, Netrin 250 SC, Sinstar 250 SC     + 
benzowindyflupyr  Elatus Plus, Protenol  +  + 
cyprokonazol  Keypro    + 
difenokonazol  Greteg    + 
  Dafne 250 EC, ILA 250 EC, Porter 250 EC  +   
fluksapyroksad  Imbrex XE, Movegra    + 
flutriafol  Askalon 125 SC, Favosar 125 SC, Impact 125 SC  +   
mefentriflukonazol  Amplitude, Divality, Lenvyor, Myresa Pro, Sulky, Vitissimo    + 
metkonazol  Metkon 100 SL, Mezzuri 100 SL, X-Met 100 SL  +   
pentiopyrad  Areva 200 EC, Avella 200 EC, Celica 200 EC  +   
piraklostrobina  Bushi, Comet 200 EC, Tucana    + 
prochloraz  Blitz 450 EC, Mirage 450 EC, Oslo 450 EC, Pretorius 450 EC, Promax 450 EC, Simran 450 EC, Spector 450 EC  +   
proquinazid  Agria Proquinazid, Bastion 200 EC, CP Pinkman 200 EC, Halny 200 EC, Mongur 200 EC, Prokonazid 200 EC, Proqu 200 EC, Proquin 200 EC, Proquin-I 200 EC, Prozid 200 EC, Realchemie Proquinazid 200 EC, Talian 200 EC, Talian Bis 200 EC, Talius 200 EC, Tarot 200 EC, Tarot Pro 200 EC, Teodot 200 EC, Teogenes 200 EC, Teonas 200 EC, Unicorn, Zefir 200 EC, Vima-Proquinazid  +   
protiokonazol  Basior 300 EC, Judym 300 EC, Kanonik 300 EC, Pabi 300 EC, Pecari 300 EC, Podstawa 300 EC, Poleposition 300 EC, Procer 300 EC,  Promino 300 EC, Protendo 300 EC, Protikon 250 EC, Proviso 250 EC, Tartaros 300 EC, Wadera 300 EC  +  + 
Exactris, Protiostar    + 
Virid 250 EC  +   
tebukonazol  Ambrossio 500 SC, Bounty 430 SC, Bukat 500 SC, Clayton Tabloid EW, Dąb 200 EW, Darcos 250 EW, Domnic 250 EW, Erasmus 250 EW, Furtado 250 EW, Helicur 250 EW,  Kosa 250 EW, Mystic 250 EC, Speakfree 430 SC, Starpro 430 SC, Tarcza Łan 250 EW, Tebkin 250 EW, Tebu 250 EW, TebuGuard Plus, Tebusha 250 EW, Toledo 250 EW, Toledo Extra 430 SC, Trion 250 EW, Ulysses 430 SC, Ventoux 430 SC, Zizan 500 SC   +   
Armada  +  + 
tetrakonazol  Bagani 125 ME, Efficient 125 ME, Eminent 125 ME, Galileo, Rivior, Tetris    + 

 

Fungicydy dwuskładnikowe 

Substancja czynna  Nazwa preparatu  Septorioza plew  Rdza żółta 
Azoksystrobina, cyprokonazol  Blizzard Xtra 280 SC, Priori Xtra 280 SC, Skymster 280 SC  +   
azoksystrobina, tebukonazol  Lerak 200 EC, Mirador Forte 160 EC  +   
benzowindyflupyr, protiokonazol  Echilon Super, Elatus Era, Eldorado    +  + 
biksafen, protiokonazol  Aviator Xpro 225 EC  +   
biksafen, tebukonazol  Zantara 216 EC  +   
cyprokonazol, izopirazam  Megysto  +   
fluksapyroksad, mefentriflukonazol  Aderya, Alonty, Revysky, Verydor    + 
piraklostrobina, mefentriflukonazol  Balaya, Felyco, Revycare, Selytor    + 
prochloraz, tebukonazol  Aralia, Tenore 400 EW, Zamir 400 EW  +   
protiokonazol, fluoksastrobina  Fandango 200 EC, Sokół Max  +   
protiokonazol, izopirazam  Gigant 275 SC, Prizm 275 SC  +   
protiokonazol, spiroksamina  Hint, Input 460 EC, Kroton, Proline Max 460 EC, Thesoru 460 EC  +   
protiokonazol, tebukonazol  AsPik 250 EC, Broteas 250 EC, Capetus Extra 250 EC, Clayton Divot 250 EC, Clayton Navaro 250 EC, Horea Plus, Jade, Midgard 250 EC, Moc-Legenda 250 EC, Profuso,  Prosaro 250 EC, Protefin, Protendo Extra, Silvestro 250 EC, Ultralegend 250 EC  +   

 

tebukonazol, bromukonazol  Djembe 274 EC, Sakura 274 EC, Soleil 274 EC    + 

 

Fungicydy trójskładnikowe 

Substancja czynna  Nazwa preparatu  Septorioza plew  Rdza żółta 
azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol  Fundand 450 SC, Kier 450 SC, Mollis 450 SC  +   
biksafen, fluopyram, protiokonazol  Ascra Xpro 260 EC  +  + 
biksafen, protiokonazol, fluoksastrobina  Apron-X 190 EC, Variano  Xpro 190 EC  +   
biksafen, protiokonazol, spiroksamina  Boogie Xpro 400 EC  +   
biksafen, spiroksamina, trifloksystrobina  Cayunis  +  + 
protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol  Hutton  +   
Soligor 425 EC  +  + 
proquinazid, prochloraz, tebukonazol  Arbiter 520 EC, Wirtuoz 520 EC  +   
tebukonazol, prochloraz,  fenpropidyna  Artemis 450 EC, District 450 EC  +  + 

 

Fragment artykułu „Zabieg T-3 w ochronie zbożach – ochrona liścia flagowego i kłosa” autorstwa prof. dr hab. Marka Korbasa i dr inż. Joanny Horoszkiewicz-Janki z IOR – PIB, Poznań, który ukazał się w majowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]