Zabezpieczamy interesy zwykłych ludzi

Rozmowa z Philippe Saffray, prezesem zarządu MACIF Życie TUW.

– Dlaczego ubezpieczenie na życie zwłaszcza na wsi jest konieczne?
Philippe Saffray: W rzeczywistości ubezpieczenie na życie potrzebne jest wszystkim. Ważna jest tu raczej odpowiedź na pytanie, jakie ubezpieczenie jest naprawdę potrzebne rolnikom/rzeczywiście odpowiada na potrzeby rolników.

– Jak wybrać odpowiednia ofertę?
– Przede wszystkim niezbędne jest wiedza o tym, jakie są ryzyka, które mogą wystąpić i wpłynąć negatywnie na działalność i finanse gospodarstwa, w tym także rodziny. I kolejna istotna kwestia, należy zrozumieć, jaka ochrona zagwarantowana jest w zaproponowanej ofercie. Najprostszym sposobem jest uważna lektura definicji zakresu gwarantowanej ochrony oraz jakie i kiedy stosowane są  wyłączenia z proponowanego zakresu ochrony. Następnie, można dokonać porównania ofert i ceny. Jeśli ze swojej strony miałbym udzielać jakieś rady to powiedziałbym, iż nigdy nie należy decydować się na ofertę, gdzie jedynym kryterium wyboru była cena. Można znaleźć bardzo dobrą wskazówkę na stronie KNF:http://www.knf.gov.pl/php/ubezpiecz/ Podsumowując : niezbędny jest zdrowy rozsądek.

– Kto i jaką polisę powinien posiadać?
– Tak jak wspomniałem wcześniej, dobrze byłoby gdyby każdy wiedział, co jest mu przydatne do spokojnego wykonywania swojej pracy i  do tego, aby umieć wychodzić naprzeciw  sytuacjom, które mogą wystąpić. To, co można zauważyć, poza ubezpieczeniami związanymi z samym gospodarstwem (susza, powodzie, odpowiedzialność cywilna), to to, że sami rolnicy nie są ubezpieczeni. Tymczasem, w razie wypadku, – co jak wszyscy wiemy nie jest rzadkością – rolnicy są mało chronieni. Nie mówię tu tylko o wypadkach związanych z pracą w gospodarstwie, lecz także tych związanych z ich życiem prywatnym, a w szczególności w przypadku ich śmierci. Kiedy rozmawiamy o ubezpieczeniu na życie wydaje się to skomplikowane. Jednak u podstaw jest to proste, wystarczy zapewnić pewną sumę pieniędzy na wypadek swojej śmierci tak, aby najbliżsi nie znaleźli się w trudnej sytuacji, gdyby doszło do tak tragicznego zdarzenia.

– Jak obliczyć kwotę, na jaką powinniśmy być ubezpieczeni?
– Dwie rzeczy należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, poziom zaangażowań  finansowych (kredyty, leasing…), które powinny być zabezpieczone. Po drugie, jaka jest suma pieniędzy, która pozwoliłaby rodzinie podźwignąć się na wypadek tragedii. Tutaj możemy rozważać sumę w wysokości 2-3 letniego wynagrodzenia.

– Na co  trzeba zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?
– Czy opisany zakres ochrony jest dobrze zrozumiany? Jakie są wyłączenia?

– Co powinno zabezpieczać dobre ubezpieczenie?  
– Zakres ochrony, który nas interesuje (zakres ochrony, który nam odpowiada) i możliwie najmniej wyłączeń.

– Czy Macif Życie TUW ma specjalna ofertę związaną z ubezpieczeniami  na życie dla rolników?
– Tak, stworzyliśmy specjalną ofertę dla rolników, i tutaj należy wspomnieć, że to z rolnikami stworzyliśmy ofertę im dedykowaną. Misją MACIF Życie TUW jest sprawianie, aby ubezpieczenie było dostępne dla wszystkich. Każdy ubezpieczony musi rozumieć, od czego jest ubezpieczony i za jaką cenę.

– Gdzie w Polsce ubezpieczenia oferowane przez MACIF Życie TUW  są dostępne?
– Jesteśmy obecni w całej Polsce u agentów ubezpieczeniowych.

– Jakie jeszcze inne ubezpieczenia poza życiowymi posiadacie w swoje ofercie?
– Stworzyliśmy również ofertę, aby przygotować swoją emeryturę. Oferta jest prosta, elastyczna, z transparentnymi opłatami, brakiem opłat w przypadku wykupów, bez ryzyka utraty kapitału. Więcej informacji można znaleźć na stronie:  https://www.macif.com.pl/www/oferta/acti-gwarant
 
– Jakie miejsce na mapie ubezpieczeniowej Polski zajmuje MACIF Życie TUW?
– MACIF Życie TUW jest jedynym TUW Życiowym w Polsce otwartym dla wszystkich. To, dlatego też zachęcamy rolników do zapoznania się z tym, co im oferujemy. Z kolei to potem do nich należy decyzja czy będą uczestniczyć w życiu MACIF Życie TUW.

– Czego życzyłby Pan sobie oraz klientom MACIF Życie TUW w nadchodzącym 2016 roku?
– Spokoju, pogody ducha, dużo szczęścia w realizacji planów dla nich i ich rodzin.

Dziękuję za rozmowę.
Obi Oba