Zaangażowanie ministra jest niewystarczające

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wystosował apel do pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, w którym wzywa ich do protestu.

Zdaniem związków zawodowych, zaangażowanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawy rozwiązania problemów Inspekcji Weterynaryjnej jest niewystarczające i nie przekłada się na poprawę sytuacji finansowej wszystkich jej pracowników.

– Pracownicy Służby Weterynaryjnej masowo składali wnioski o wzrost wynagrodzeń (było złożone ponad 6 tys. wniosków w dwóch turach). Przekazaliśmy list otwarty definiujący postulaty pracowników (podpisało go ponad 4 tys. osób), interweniowaliśmy u Szefa Służby Cywilnej i tylko z jego strony otrzymaliśmy konkretną odpowiedź oraz doszło do spotkania w jego biurze. 22 września 2018 r. manifestowaliśmy w Warszawie, byliśmy pod gmachem MRiRW. W czasie tego roku wysłaliśmy dziesiątki pism zawierających nasze postulaty, podających gotowe rozwiązania (przesunięcie „na wynagrodzenia” 30 mln zł z rezerwy celowej). Zabiegaliśmy o uwagę na różnych polach: rozmawialiśmy z ministrem Szymonem Giżyńskim, spotykaliśmy się z posłani Sejmu RP, Głównym Lekarzem Weterynarii, wojewodami. Pisma wysyłali także przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Wykonaliśmy mnóstwo mrówczej pracy. Okazuje się, że dla Pana to nie ma żadnego znaczenia. Cały czas wykazuje Pan wobec nas niezrozumiałą obojętność – czytamy w piśmie skierowanym przez OZZPIW do szefa resortu rolnictwa.

OZZPIW w związku z beznadziejną sytuacją finansowo – kadrową Inspekcji Weterynaryjnej apeluje do Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie rozmów. .Związkowcy wzywają ministra do natychmiastowego spotkania w tej sprawie jeszcze w tym roku.

Zignorowanie naszej prośby oraz dalsze lekceważenie spraw Inspekcji Weterynaryjnej traktować będziemy, jako zaproszenie do wdrożenia czynnych form protestu łącznie z zaostrzeniem rozpoczętego protestu we wszelkich możliwych wymiarach – mówi Sara Maskej , przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Źródło: OZZPIW