Za szkody wyrządzone przez bobry

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Środowiska o uregulowanie zasad wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane przez bobry, tak aby Skarb Państwa wypłacał odszkodowanie za rzeczywiste szkody wyrządzone przez te zwierzęta.

W ocenie izb rolniczych obecnie wypłacane odszkodowania są zbyt niskie w stosunku do rzeczywistych szkód – za 1 zniszczone duże drzewo rolnik otrzymuje kwotę, za którą można kupić 1 sadzonkę.

Jak podkreśla KRIR taka wysokość odszkodowania nie rekompensuje poniesionej straty, nie oddaje bowiem wartości utraconego plonu z owocującego drzewa w danym roku ani strat poniesionych w czasie oczekiwania na rozpoczęcie owocowania przez posadzone młode drzewko.

Źródło: KRIR