Za oceanem obowiązek znakowania żywności GMO

W Stanach Zjednoczonych, 8.05. br. w stanie Vermont gubernator podpisał ustawę o obowiązkowym znakowaniu żywności zawierającej materiał z organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).

Ustawa wchodzi w życie 1.06.2014 r., a żywność będzie musiała być znakowana od 1.06.2016 r. Jednak Vermont  to mały stan 25 tys. km2 z 625 tysiącami mieszkańców. Najważniejsze sektory rolne to produkcja mleka, syropu klonowego oraz sadownictwo i ogrodnictwo, w tym w dużej mierze ekologiczne. W takich warunkach produkcja zbóż i oleistych GMO ma marginalne znaczenie.

Jednocześnie podejmowane są inicjatywy mające służyć uregulowaniu kwestii znakowania na poziomie federalnym. Przedstawiona niedawno propozycja zakazuje poszczególnym stanom wydawania przepisów nakazujących obowiązkowe znakowanie. Coraz częściej rozważa się wydanie przepisów propagujących dobrowolne znakowanie żywności "wolnej od GMO". Jest to zupełnie inne podejście do problemu, bardziej korzystne dla zwolenników GMO.

(Źródło: Agro Tydzień)