Za dużo zwierząt leśnych

Za dużo zwierząt leśnych

Krajowa Rada Izb rolniczych apeluje do Ministra Środowiska o podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na zmniejszenie liczebności saren, łosi oraz jeleni, jak również o podjęcie kroków umożliwiających kontrolowany odstrzał wilków.

Zdaniem samorządu rolniczego w niektórych rejonach Polski liczebność wilków jest coraz większa i zagraża zwierzętom gospodarskim, co powoduje znaczne straty ekonomiczne w gospodarstwach, przyczyniając się do pogorszenia sytuacji finansowej wielu rolników. Jak podkreśla KRIR, nadmierna liczebność saren, łosi i jeleni powoduje znaczące straty na polach, których likwidacja jest trudna.

Źródło: KRIR