Za dużo bobrów w Polsce

W związku z kierowanymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych przez rolników, przedstawicieli spółek wodnych oraz jednostek administrujących urządzenia gospodarki wodnej i melioracji, wnioskami dotyczącymi licznych szkód spowodowanych na terenie całego kraju przez nadmierną populację bobrów zarząd KRIR zwrócił się 4 grudnia bieżącego roku do Ministra Środowiska z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu ograniczenia nadmiernej populacji bobrów w Polsce.

– Nadmierna populacja tego gatunku w naszym kraju przyczynia się do częstego podtapiania terenów i gruntów użytkowanych rolniczo, aktywność bobrów doprowadza do podkopywania grobli, osłabiania wałów przeciwpowodziowych, niszczenia stawów rybnych, blokowan