Z wizytą w Wierzchosławach

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel 20 lutego uczestniczył w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach w konferencji pn. „Perspektywy rozwoju gospodarstw rolnych z wykorzystaniem funduszy unijnych”, którą zorganizowały Biura Powiatowe Małopolskiego OR ARiMR w Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.

Podczas swojego wystąpienia minister zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia swojego resortu oraz przedstawił program rozwoju rolnictwa na najbliższe lata.

Rozwój wsi i rolnictwa należy do priorytetów rządu . Stawiamy nacisk na stworzenie rolnikom warunków do prowadzenia dochodowej produkcji, do poprawy jakości życia na wsi, do powstawania pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Wprowadzimy program „Szansa dla wsi”, który zintensyfikuje te działania – mówił minister.

Adam Ślusarczyk, dyrektor oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Małopolsce zapowiedział uruchomienie w najbliższym czasie naborów na szereg nowych działań w ramach PROW 2014-2020. Zachęcał rolników do skorzystania przede wszystkim z dwóch programów wsparcia, w ramach których można pozyskać środki na zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na restrukturyzację małych gospodarstw.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta omówiła zagrożenia dotyczące hodowli zwierząt gospodarskich, a naczelnik Wydziału Rejestracji Zwierząt w Tarnowskim Biurze Powiatowym ARiMR Ryszard Michoń przedstawił zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Organizatorzy konferencji pokazali też dwa reportaże filmowe, które powstały we współpracy ARiMR z TVP Kraków, pokazujące przykłady rolników z sukcesem inwestujących własne oraz unijne pieniądze w rozwój swoich gospodarstw.