fbpx

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – rolnicze windykacje

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15 stycznia rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat windykacji, należności i zwrotów dotacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.
Minister poinformował, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi windykacje z tytułu rozdysponowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bezumownego użytkowania nieruchomości zasobu oraz z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Restrukturyzacja i windykacja należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu rozdysponowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prowadzona jest przez oddziały terenowe KOWR na drodze postępowania cywilnego.

KOWR prowadzi monitoring spłat należności z tytułu ponad 140 tys. zawartych umów, w tym ponad 60 tys. umów dzierżawy i ponad 25 tys. umów sprzedaży nieruchomości rolnych. Poziom zaległości z tytułu rozdysponowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na dzień 30 października 2018 roku wynosił 1 769 383 tys. zł. Windykacja należności z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dotyczyła kwoty 283 077 tys. zł. Windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, które powinny być wpłacane na rachunek KOWR bez uprzedniego wezwania, dotyczyła kwoty 330 559 tys. zł. Odrębną kategorię należności windykowanych przez KOWR, stanowią należności z tytułu mechanizmów krajowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dochodzi należności z tytułu płatności nienależnych lub nadmiernie pobranych. Należności dochodzone są na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należności windykowane z funduszy europejskich na koniec 2018 roku wynosiły łącznie 904 829 008 zł, a z pomocy krajowej 248 250 549 zł. Dodatkowo z tytułu sankcji wieloletnich, należności od beneficjentów wynosiły 50 087 674 zł.

Od początku 2017 roku uprawnienia wierzyciela przysługują dyrektorowi oddziału regionalnego zarówno w przypadku, kiedy jest on właściwy do rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej, jak i w przypadku, kiedy organem właściwym do przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych jest kierownik biura powiatowego. W procesie odzyskiwania należności pochodzących wyłącznie ze środków krajowych w ramach pomocy publicznej uczestniczy centrala, oddziały regionalne, jak też biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za odzyskiwanie należności wynikających z decyzji administracyjnych odpowiadają oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast za odzyskiwanie należności wynikających z umów cywilnoprawnych odpowiada centrala. Jednocześnie w zakresie windykacji dopłat do oprocentowania kredytów, windykacja należności jest również prowadzona przez banki kredytujące. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma możliwość zastosowania ulg w spłacie należności.

Źródło: Sejm RP

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.