Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – realizacja ustawy o ochronie roślin

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 grudnia wysłuchała informacji resortu rolnictwa na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Szymon Giżyński, poinformował, że organem odpowiedzialnym za nadzór, za rejestrację środków ochrony roślin oraz za całość procesu ochrony roślin jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wykonuje swoje zadania również za pomocą instytucji pośredniczących, w tym Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, który zajmuje się procesem przygotowania rejestracyjnego i wydawaniem opinii o środkach ochrony roślin.
W prowadzonym przez ministerstwo rejestrze dopuszczonych do obrotu jest obecnie 2218 środków ochrony roślin.

Minister podkreślił, że resort podejmuje aktywne działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony upraw, w tym roślin bobowatych (zgodnie ze strategią rozwoju ich produkcji), przy zapewnieniu jak najniższych kosztów produkcji, jak również bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej.

Natomiast prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, przedstawił szczegółową prezentację na temat problematyki chorób, zachwaszczenia, szkodników, zagrożeń i sposobów ochrony roślin bobowatych oraz rzepaku ozimego. Wyjaśnił, jakie środki ochrony roślin są stosowane, jakich brakuje do zwalczania określonych szkodników w określonych fazach wzrostu roślin. Podkreślił rolę zapraw nasiennych, których stosowanie w ocenie szefa IOR pozwoli na zmniejszenie oprysków chemicznych.

W trakcie dyskusji posłowie i goście pytali, ile środków ochrony roślin na poszczególne uprawy jest dostępnych w UE, a ile w Polsce. Ponadto pytano, dlaczego w uprawach ekologicznych Polska nie dysponuje takimi samymi środkami, jakimi dysponują rolnicy w Europie Zachodniej. Poruszano także problem występowania na rynku podrabianych środków ochrony roślin oraz braku substancji nieszkodliwych dla pszczół w uprawach bobowatych.

Źródło: Sejm RP