fbpx
Strona głównaWiadomościZ prac Sejmowej Komisji Rolnictwa - perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego

Sejmowa Komisja Rolnictwa 17 lipca wysłuchała informacji ministra rolnictwa o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej.

Sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Szymon Giżyński poinformował, iż jednym z najważniejszych punktów „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020” jest stymulowanie rozwoju przetwórstwa produktów ekologicznych.  Ponadto istotną sprawą jest dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych – oznacza to więcej produktów, a także więcej miejsc na półkach sklepowych w sieciach sprzedaży. Konieczny jest wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej, podniesienie poziomu współpracy między podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego oraz utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych. Dane za lata 2015-2016 rok oraz wstępne dane za rok 2017 wskazują, iż nastąpił spadek liczby gospodarstw ekologicznych. Udział powierzchni ekologicznej w Polsce stanowi ok. 3,4 % ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych.

Przewodniczący Stowarzyszenia EKOŁAN Mieczysław Babalski mówił  o problemach gospodarstw ekologicznych, do których m.in. zaliczył: brak dobrego ekologicznego materiału siewnego i certyfikowanych ekologicznych pasz, a także stosowanie środków chemicznych przez rolnictwo konwencjonalne i przenoszenie ich na pola rolników ekologicznych, trudności ze zbytem i przetwórstwem, nadmierną biurokrację oraz kontrolę gospodarstw ekologicznych, prowadzoną przez różne instytucje i często dotyczącą tych samych spraw.

Natomiast Dorota Metera, członek Rady Rolnictwa Ekologicznego i szefowa jednostki certyfikującej zwróciła uwagę na trudności, na jakie napotykają rolnicy ekologiczni i firmy certyfikujące w związku m.in. ze stosowaniem konwencjonalnych środków ochrony roślin przez otoczenie rolników ekologicznych, co jest związane z utrudnieniami w certyfikacji i groźbą utraty certyfikatu dla rolnika.

Członkowie Komisja Rolnictwa  stwierdzili, że należy przygotować dokument, który wskazałby kierunki i sposoby uzyskania znaczącego zwiększenia udziału w rynku produktów ekologicznych.

Źródło: Sejm RP

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]