Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – alternatywne źródła białka

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20 listopada rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt” oraz  możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce i krajowego bilansu pasz.

Działania na rzecz wsparcia produkcji roślin wysokobiałkowych, które zostały wdrożone  przez resort rolnictwa to między innymi upowszechnianie agrotechniki uprawy soi, udoskonalanie i upowszechnianie upraw krajowych roślin strączkowych – łubinu, bobiku i grochu. Przyznawane jest również wsparcie bezpośrednie w sektorze roślin wysokobiałkowych.

Opracowano również listę zalecanych odmian w zakresie uprawy soi i pozostałych roślin strączkowych. Prowadzone są obecnie  także działania na rzecz zwiększenia udziału białka rzepakowego w mieszankach paszowych.

Materiały paszowe, dla których istnieje potencjał dla zwiększonego wykorzystania w celach paszowych, to rzepak, soja bez genetycznej modyfikacji, rośliny strączkowe oraz przetworzone białko zwierzęce i białko owadzie.

Źródło: Sejm RP