Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 czerwca rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich.

Kryzys rynku mleka dotyczy całej Unii Europejskiej. Nie ma równowagi między podażą i popytem – podaż mleka na unijnym rynku wzrosła po zniesieniu kwotowania, a popyt spadł m.in. na skutek rosyjskiego embarga, mniejszych zakupów ze strony Chin i krajów-eksporterów ropy. Rośnie dynamika produkcji w kraju i w UE, a duże zapasy surowca pogarszają sytuację. Minister szczegółowo przedstawił zmiany cen produktów mleczarskich oraz wysokość importu i eksportu. Podkreślił, że spadła cena skupu mleka w UE rok do roku.

 

Polska na każdym posiedzeniu unijnych organów zajmujących się rolnictwem podejmuje kwestię sytuacji na rynku mleka. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskuje o uruchomienie wsparcia w oparciu o unijny budżet. Na razie UE podwoiła limity zakupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

 

Komisja rozpatrzyła in też formację na temat kar za nadprodukcję mleka oraz możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę o pomocy dla producentów mleka i czeka na jej notyfikację w Komisji Europejskiej. Program ma ruszyć 1 sierpnia 2016 r., pod warunkiem uzyskania zgody KE. Będzie on polegał na tym, że producenci, którzy muszą wnieść opłatę za wprowadzenie do obrotu mleka lub jego przetworów w ilości przekraczającej kwoty indywidualne w roku 2014/2015, będą mogli uzyskać umorzenie tych opłat w całości lub w części, jeśli ich wniesienie zagraża ważnym interesom rolników.

 

Ponadto Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach. Przewodniczącym podkomisji został poseł Zbigniew Dolata (PiS).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności