fbpx
Strona głównaWiadomościZ prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  20 marca  zapoznała się z informacją ministrów  inwestycji i rozwoju oraz rolnictwa na temat działalności pozarolniczej na terenach wiejskich.

Zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Renata Calak poinformowała, że ministerstwo przeprowadziło w pierwszym półroczu 2017 r. analizę potrzeb rozwojowych kraju, uwzględniając m.in. zmiany społeczno-gospodarcze.

Otrzymane wnioski stanowiły podstawę do modyfikacji przepisów Umowy Partnerstwa, które przekazano następnie do Komisji Europejskiej. W Umowie Partnerstwa wprowadzono przepisy umożliwiające m.in. wsparcie dla imigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych.

Nową wizję rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na najbliższe lata przedstawia przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Podejmowane działania obejmują m.in. wsparcie okołorolniczej i pozarolniczej przedsiębiorczości, z wykorzystaniem różnych form wspólnotowego działania, np. spółdzielni, wsparcie usług sprzyjających rozwojowi pozarolniczej funkcji gospodarstw rolnych, w tym turystycznych, edukacyjnych, zdrowotnych, opiekuńczych.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki przedstawił między innymi działania pozarolnicze na obszarach wiejskich poprzez Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego (KSRR). Jednym z najważniejszych działań KSRR jest zapewnienie obszarom wiejskim warunków trwałego rozwoju.

Źródło: Sejm RP

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.