Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski oraz informację na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy, które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych.

Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Minister podkreślił, że w II połowie kwietnia 2017 r. w różnych częściach Polski, z różnym nasileniem wystąpiły spadki temperatury poniżej zera, a także opady śniegu, w wyniku czego wystąpiły szkody w produkcji roślinnej. Dodatkowo sytuację pogorszyły przymrozki występujące w nocy z 9 na 10 maja br. Sygnalizowane jest wystąpienie szkód nie tylko w uprawach sadowniczych, ale również w oziminach i rzepaku. Do 4 maja br. wstępne dane dotyczące wysokości szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych przekazało 7 urzędów wojewódzkich. Zgodnie z tymi danymi w wyniku ww. przymrozków szkody wystąpiły na powierzchni ok. 8345,18 ha w 2409 gospodarstwach rolnych. Komisje powołane przez wojewodów do oszacowania szkód działają w 115 gminach.

Uczestniczący w posiedzeniu rolnicy poszkodowani w wyniku przymrozków skrytykowali obecnie funkcjonujący system ubezpieczeń upraw rolnych.

Wskazywano na wady obecnie funkcjonującego systemu, m.in.: mały wybór wśród towarzystw ubezpieczających uprawy rolne, brak produktów w ofercie ubezpieczycieli dla gospodarstw uprawiających np. rośliny jagodowe, wysoką składkę dla ubezpieczenia upraw o wysokim ryzyku wystąpienia szkody, nieczytelny system szacowania i likwidacji szkód. Wskazywano, że fundusz klęskowy mógłby działać w oparciu o system powszechny, podstawą jego funkcjonowania byłyby niskie składki uczestników funduszu i proste metody ich naliczania oraz dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Sejm RP