Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9 marca zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie.

Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

Przedstawiono kierunki i propozycje zmian oraz regulacje prawne w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w innych państwach (Niemcy, Francja, Wielka Brytania).

Zarówno strona społeczna, jak i przedstawiciele rządu skupili się głównie na kwestiach związanych z nadchodzącymi zmianami w systemie zatrudniania cudzoziemców w Polsce do prac sezonowych.

Minister – Stanisław Szwed przypomniał, że od 2006 r. obowiązuje w Polsce uproszczona procedura uzyskiwania zezwoleń do prac sezonowych. Została wprowadzona, by ułatwić pozyskanie pracowników zagranicznych i dotyczy sześciu państw, m.in. Ukrainy. Obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia propozycje zmian w prawie, które są również związane z koniecznością implementacji dyrektywy unijnej.

Minister – Ryszard Zarudzki podkreślił, że w rolnictwie brakuje osób do pracy i w wielu regionach kraju bez pracowników sezonowych nie ma mowy o wykonaniu prac rolnych na czas, zwłaszcza w produkcji owoców miękkich i w sadownictwie.

Ponadto  Komisja zapoznała się z informacją na temat usytuowania linii elektroenergetycznej 2×400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina.

Przedstawiciele Stowarzyszenie Ochrony Ziemi i Sadów stwierdzili, że konsultacje w sprawie usytuowania linii były prowadzone nierzetelnie i z naruszeniem prawa. Stowarzyszenie przedstawiło szczegółową prezentację, w której wykazywano, że linia może przebiegać doliną Noteci bez uszczerbku dla gospodarstw i terenów Natura 2000.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – Piotr Naimski poinformował, że linia musi przejść aktualnie wyznaczoną trasą, z uwagi na brak zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na poprowadzenie linii elektroenergetycznej przez tereny Natura 2000. Podobne stanowisko zajął w trakcie dyskusji prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) – Andrzej Kaczmarek, które budują linię.

Przedstawiciele PSE wyjaśniali szczegółowo, dlaczego inne usytuowanie linii ich zdaniem nie jest możliwe.

Źródło: Sejm RP