Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22 lutego zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z występowaniem na terenie Polski kolejnych ognisk grypy ptaków.

Przedstawiciele resortu rolnictwa poinformowali, że aktualnie w naszym kraju występują 54 ogniska tej choroby. Główne działania związane z jej zwalczaniem są prowadzone na poziomie powiatów. Koordynatorami działań są starostowie i wojewodowie, a wydatki związane ze zwalczaniem grypy ptaków ponosi budżet państwa.

W trakcie dyskusji posłowie zwrócili uwagę na konieczność przyśpieszenia trybu likwidacji ognisk grypy ptaków i wypłaty odszkodowań dla hodowców. Podkreślono, że niezbędne jest wypracowanie procedur, które będą w przyszłości obowiązywały przy tego rodzaju zdarzeniach. Zasugerowano także wdrożenie specjalnych szkoleń dla rolników z zakresu procedur obowiązujących w walce z epidemią grypy ptaków.

W ramach spraw bieżących Komisja wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przygotowanie pisemnej informacji na temat ewentualnego wprowadzenia w Polsce zakazu przetwórstwa łososia norweskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech oraz główny lekarz weterynarii – Paweł Niemczuk.

Źródło: Sejm RP