Z prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – środki na walkę z COVID–19 w sektorze rolno-spożywczym

30 kwietnia 2020 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, w którym uczestniczył unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz przedstawił w szczegółach ogłoszoną 22 kwietnia 2020 r. propozycję Komisji dotyczącą wyjątkowych środków walki z COVID-19 w sektorze rolno-żywnościowym.

Janusz Wojciechowski podkreślił, jak ważne są apele europosłów, które umacniają jego mandat negocjacyjny podczas dyskusji z innymi komisarzami. Przedstawił też nowe środki mające na celu stabilizację rynków oraz cen i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz bezpieczeństwa żywności. Dotyczą one najbardziej dotkniętych sektorów rynkowych.

Komisja Europejska między innymi zamierza wprowadzić dopłaty do prywatnego przechowywania produktów dla sektora mlecznego i mięsa, większą elastyczność (dla sektorów owoców i warzyw oraz wina), zezwolenia dla rolników na korzystanie z odstępstw od reguł konkurencji. Przewidziana jest również pomoc dla prywatnego przechowywania mleka w proszku, niektórych typów sera i masła. Zdejmie to pewien wolumen produktów mlecznych z rynku na okres przynajmniej 90 do 180 dni (masło, mleko w proszku) i przynajmniej 60 do 180 dni dla sera.

Sektor mięsa był już kruchy przed COVID-19, a kryzys wpływa bardzo negatywnie na produkty o wysokiej jakości (np. mięso owcze, steki, itd.). Dlatego pomoc dla prywatnego przechowywania zostanie uruchomiona dla wołowiny, mięsa owczego i z kóz na okres od 100 do 150 dni.

Ponadto przewidziana jest elastyczność w zakresie kontroli (np. w przyznawaniu kar administracyjnych w przypadku niezgodności z przepisami, w tym nieprzestrzegania terminów) oraz włączenie dwóch nowych środków do wsparcia sektora wina: destylacji interwencyjnej, pomocy na przechowywanie kryzysowe, a także elastyczności w zakresie zielonych zbiorów.

W dalszej części spotkania głos zabierali posłowie, którzy szczegółowo odnosili się do propozycji Komisji. Przemawiał m.in. poseł Krzysztof Jurgiel, który podziękował komisarzowi za prezentację i pakiet Komisji i zapowiedział, że będzie brał udział w opiniowaniu tych środków. Zauważył jednak, że nie obejmuje on sektora drobiu. W związku z tym spytał komisarza dlaczego mimo, że sektor został poważnie dotknięty kryzysem, nie został on włączony do pakietu środków KE i czy zostaną uruchomione art. 219, 221 i 222 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków w stosunku do drobiu.

Komisarz Wojciechowski podkreślił, że Komisja musiała ustanawiać priorytety we wprowadzaniu tych środków ze względu na ograniczony budżet, którym dysponuje. Wciąż jednak rozpatruje możliwości zgłaszane przez Parlament i zainteresowane strony.

Przykładem działania, które Komisja Europejska wdrożyła na wniosek posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym posła Jurgiela, jest dodanie do rozporządzenia 1305/20132 artykułu 39a, który pozwoli na przenoszenie niewykorzystanych środków z II filara WPR na działania związane z kryzysem.

Źródło: EKR

Opracował: Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności