Z prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Rezolucja dotycząca środków pomocy dla sektora owoców, warzyw i wina

2 czerwca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego spotkała się, by przeprowadzić debatę z komisarzem ds. budżetu i administracji Johannesem Hahnem oraz zagłosować nad dwoma wnioskami w sprawie rezolucji dotyczącymi środków pomocy dla sektorów owoców i warzyw oraz wina w związku z pandemią COVID-19.

Debata z komisarzem Hahnem przebiegała w kontekście ogłoszonego 27 maja 2020 r. przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Layen planu budżetu UE i towarzyszącego mu planu naprawy gospodarki. W tej propozycji całkowity budżet Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027 wynosi 348,3 miliardy euro: 258,3 miliardy na pierwszy filar (płatności bezpośrednie) i 90 miliardów euro na drugi filar (rozwój obszarów wiejskich). Jest zatem bardziej ambitny niż budżet zaproponowany przez Komisję w 2018 r., który miał wynosić 324,3 miliardów euro. Niemniej jednak nowa kwota wciąż jest niższa od obecnej puli na WPR (382,5 miliardy euro dla UE-27 na okres 2014-2020).

Nowa propozycja budżetu WPR wzmacnia drugi filar (rozwój obszarów wiejskich) o około 20 mld euro w porównaniu do propozycji Komisji z 2018 r. Te środki mają być przeznaczone na strategie wprowadzane przez Nowy Zielony Ład: „Od Pola do Stołu” oraz strategię bioróżnorodności. Na uwagę zasługuje wzmocniona rezerwa kryzysowa, która ma wynosić 4 miliardy euro.

– Choć nowa propozycja Komisji dla rolnictwa jest zdecydowanie ambitniejsza niż ta przedstawiona w 2018 roku, trzeba zauważyć, że budżet WPR ulega zmniejszeniu w okresie, gdy dla rolników wprowadzane są nowe zobowiązania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, a wielu z nich znalazło się w krytycznej sytuacji w związku z pandemią COVID-19. W takim tonie wypowiadali się posłowie komisji AGRI, którzy zauważyli, iż nie da się osiągać ambitnych celów bez odpowiednich środków. Podkreślili też, że odpowiedź finansowa Komisji Europejskiej na kryzys w rolnictwie była niewystarczająca. Koordynator grupy EKR, poseł Zbigniew Kuźmiuk, zwrócił uwagę, że proponowane 4 miliardy euro na rezerwę kryzysową w nowej perspektywie finansowej są kwotą zbyt małą – mówi Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego

W drugiej części posiedzenia AGRI posłowie głosowali nad dwoma kwestiami: niewnoszeniem sprzeciwu wobec dwóch aktów delegowanych wprowadzających odstępstwa w sektorze owoców i warzyw oraz wina w związku z pandemią oraz wniesieniem sprzeciwu wobec aktu delegowanego wprowadzającego tymczasowe środki nadzwyczajne w celu zaradzenia zakłóceniom rynku w sektorze owoców i warzyw oraz wina spowodowanych pandemią COVID-19.

– Pierwsze głosowanie dotyczyło rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenia: (UE) 2017/891 (w odniesieniu do sektora owoców i warzyw) oraz (UE) 2016/1149 (w odniesieniu do sektora wina). Z powodu pandemii COVID-19 rolnicy napotkali wyjątkowe trudności w planowaniu, wdrażaniu i realizacji programów pomocy dla sektorów owoców i warzyw oraz dla sektora wina. Komisja przyjęła w tym akcie delegowanym przepisy zapewniające elastyczność i umożliwiające pewne odstępstwa. Ponieważ konieczne jest jego szybkie wdrożenie, komisja AGRI głosowała nad zastosowaniem procedury wcześniejszego niezgłoszenia sprzeciwu wobec aktu delegowanego. W tym głosowaniu 46 posłów było za przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym się.

Drugie głosowanie dotyczyło natomiast sprzeciwu wobec aktu delegowanego Komisji wprowadzającego tymczasowe środki nadzwyczajne walki z COVID-19 w sektorze owoców i warzyw oraz sektorze wina. Choć komisja AGRI popiera wprowadzenie tych środków, wyraziła pewne wątpliwości co do treści przepisów, które mogłyby zostać udoskonalone. AGRI podkreśla m.in. potrzebę zwiększenia stawek współfinansowania oraz dalszej elastyczności krajowych programów dla sektora wina. W głosowaniu 36 posłów opowiedziało się za wyrażeniem sprzeciwu wobec tego aktu delegowanego, 11 opowiedziało się przeciw, a jeden eurodeputowany wstrzymał się od głosu. W związku z tym komisja rolnictwa przygotowała projekt rezolucji wyrażającej sprzeciw wobec aktu delegowanego, który musi teraz zostać zatwierdzony przez Parlament – dodaje Krzysztof Jurgiel.

Źródło: EKR

Opracował: Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności