fbpx

Z prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – debata o wpływie koronawirusa na rolnictwo

11 maja 2020 r. w Parlamencie Europejskim na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego miała miejsce wymiana poglądów z komisarz Stellą Kyriakides, odpowiedzialną za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, na temat sektora rolnego po wybuchu pandemii COVID-19. Debata dotyczyła wpływu COVID-19 na sektor rolnictwa.

Stanowisko Parlamentarnej Grupy Konserwatyści i Reformatorzy- EKR (jej członkiem jest między innymi Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa a obecnie poseł do PE) w tej sprawie jest następujące:

Samasz loteria - baner

– Rolnicy będą potrzebowali pewności prawnej i stabilności w okresie ożywienia gospodarczego. Kryzys z pewnością nie jest odpowiednim momentem na stawianie dodatkowych wymogów i EKR zwraca się do Komisji o odłożenie w czasie inicjatywy „Od Pola do Stołu” i strategii różnorodności biologicznej.

– Jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, wskazane jest wzmocnienie egzekwowania istniejących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

– Powinniśmy być zainteresowani rozpoczęciem dyskusji na temat dobrowolnego zharmonizowanego oznakowania UE dla produktów wytwarzanych zgodnie z wyższymi standardami dobrostanu zwierząt.

– Nie ma potrzeby przedkładania dodatkowych wniosków legislacyjnych dotyczących strategii “Od Pola do Stołu”. Te, które mamy na stole w ramach WPR 2020, wystarczą do osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Aby osiągnąć wzrost ambicji w zakresie ochrony środowiska i klimatu, potrzebne są ramowe programy badawcze rozwijające innowacyjne rozwiązania. Konieczne jest jednak zapewnienie równego podziału środków, szans i potrzeb badawczych we wszystkich państwach członkowskich.

– Ważne jest, aby wspomnieć o trudnościach, z jakimi borykają się producenci żywności. Największym wyzwaniem jest prowadzenie produkcji w czasie pandemii Covid-19 i dynamicznie rosnącej recesji gospodarczej. Kluczowe znaczenie ma również uczciwa konkurencja. Trudno jest konkurować z rolnikami z krajów trzecich. Dlatego umowy handlowe powinny uwzględniać zrównoważoną produkcję, normy bezpieczeństwa żywności i wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt.

– Należy zapewnić, aby rolnicy mieli szybki dostęp do najlepszych dostępnych narzędzi, takich jak nowe techniki hodowli odpornych upraw i ponownego wykorzystania środków produkcji.

Koordynator EKR, poseł Zbigniew Kuźmiuk, rozpoczął od podziękowania komisarz za zauważenie trudu rolników, którzy podczas pandemii zapewnili bezpieczeństwo żywnościowe. Zaznaczył, że komisarz Kyriakides musi wspierać komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w jego staraniach o większe środki na WPR w następnej perspektywie finansowej. Podkreślił także, że w strategii „Od Pola do Stołu” znajdą się zapisy dotyczące ograniczenia stosowania pestycydów, nawozów i antybiotyków w produkcji rolnej, które doprowadzą do zmniejszenia produkcji w wielu działach rolnictwa, a to z kolei oznacza utratę dochodów. W UE występuje silne zróżnicowanie w stosowaniu pestycydów w rolnictwie – w niektórych krajach ich stosowanie jest dwa, trzy razy wyższe niż w innych. Zmniejszenie stosowania pestycydów będzie oznaczało zmniejszenie dochodów rolników, którą to stratę trzeba będzie wyrównać. W związku z tym zapytał, czy komisarz będzie dążyła do uwzględnienia tego postulatu w strategii „Od Pola do Stołu”.

Poseł Krzysztof Jurgiel podziękował pani Komisarz za objęcie nadzorem kontroli jakościowej importu bezcłowego zbóż i kukurydzy z Ukrainy na teren Unii Europejskiej w zakresie pozostałości pestycydów w ramach kontyngentu bezcłowego. Następnie, na prośbę organizacji zrzeszającej związki rolników Copa-Cogeca, zgłosił cztery wnioski:

– przyspieszenie kontroli granicznych dla transportu żywych zwierząt ze względu na wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt,

– apel o ponowne wprowadzenie białek zwierzęcych dla gatunków innych niż przeżuwacze, by ograniczyć koszty produkcji,

– zintensyfikowanie działań Unii Europejskiej mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń w niektórych częściach Unii Europejskiej,

– w kwestii nieuczciwych praktyk handlowych zanotowano wzrost od początku pandemii. Rolnicy, oprócz tradycyjnej presji ze strony dystrybutorów w negocjowaniu umów, zgłaszają coraz więcej anulowanych umów, przez co są zmuszeni niszczyć produkty nietrwałe.

Źródło: EKR

Opracował: Samuel Skrzysz

Baner Bayer Roundup
Baner webinarium konopie

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.