Z nauki do praktyki rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada, że W 2017 roku wzmacniane będą procesy i mechanizmy transferu wiedzy i innowacji z nauki do praktyki rolniczej, w szczególności w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Jak udało się nam ustalić w proces ten zostaną zaangażowane przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego. Partnerem w procesie są m.in. grupy operacyjne na rzecz innowacji oraz rolnicy, firmy rolno-spożywcze i inne podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji. Kontynuowane będą działania na rzecz silniejszego włączenia instytutów badawczych w Program Horyzont 2020.

Ponadto w 2017 roku kontynuowane będą działania mające na celu zapewnienie stabilnego finansowania działalności badawczo-rozwojowej Instytutów oraz zwiększenie efektywności, w tym działania na rzecz powołania Rady Badań Rolniczych i Innowacji.

Źródło: MR i RW