fbpx

Z nauki do praktyki rolniczej

W 2018 roku zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu rolnictwa wzmacniane są procesy i mechanizmy transferu wiedzy i innowacji z nauki do praktyki rolniczej, w szczególności w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Po stronie sektora badań i rozwoju w proces ten zostaną zaangażowane przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego. Partnerem w procesie są m.in. grupy operacyjne na rzecz innowacji oraz rolnicy, firmy rolno-spożywcze i inne podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji. Kontynuowane będą działania na rzecz zacieśnienia współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz silniejszego włączenia instytutów badawczych w Program Horyzont 2020.

Ponadto kontynuowane są działania mające na celu zapewnienie stabilnego finansowania działalności badawczo-rozwojowej Instytutów oraz zwiększenie efektywności w zakresie opracowania i wdrażania innowacji, w tym działania na rzecz powołania Sieci Instytutów Badawczych w obszarze nauk rolniczych oraz Rady Badań Rolniczych i Innowacji.

Z inicjatywy MRiRW podjęte zostały i nadal będą kontynuowane działania na rzecz zwiększenia udziału w promocji rozwiązań innowacyjnych wynikających z badań realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze, m.in. poprzez organizację spotkań i konferencji, udział w wystawach i targach obejmujących problematykę sektora rolno-żywnościowego, realizację działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020, a także poprzez zwiększenie dostępu doradztwa rolniczego do informacji o innowacjach w celu ich dalszego upowszechniania.

Źródło: MRiRW

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.