Z nadzieją na „lepsze jutro”

Zmniejszyła się produkcja mięsa owczego i koziego we Wspólnocie. Zauważalny jest również spadek eksportu i importu tego mięsa. Ta sytuacja ma jednak się poprawić w kolejnych dwóch latach.

Jak szacuje Komisja Europejska w ostatnim raporcie z marca 2015 r. (Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Winter 2015), w 2014 r. produkcja mięsa owczego I koziego (brutto) w krajach UE obniżyła się o 1% – do 934 tys. ton. Już w 2013 roku produkcja była niższa, jednak spadek ten był nieco mniejszy, bo wynosił tylko 0,4%.
Największe spadki produkcji odnotowano w Hiszpanii (-14 tys. ton) oraz we Włoszech (-12 tys. ton.). Według Komisji, utrzymanie powiązania dopłat bezpośrednich z produkcją w niektórych krajach Wspólnoty powinno pomóc w kontynuacji zainteresowania producentów tym rodzajem działalności. Wpłynie ono także na zatrzymanie zwierząt w stadach oraz czasową redukcję liczby ubojów. Tym samym, zdaniem Komisji w 2015 r. możliwy jest jedynie niewielki (+0,3%) wzrost produkcji tego rodzaju mięsa we Wspólnocie. Ukryje on jednak dość zróżnicowaną sytuację na poszczególnych rynkach krajów UE.

W ubiegłym roku kraje UE sprowadziły 188 tys. ton mięsa owczego oraz koziego, tj. o 6,2% mniej niż rok wcześniej. Jest to spowodowane zmniejszeniem dostaw tego mięsa z Nowej Zelandii (-8%), która jest największym dostawcą mięsa owczego do UE (posiada 80% udział w imporcie do Wspólnoty). W 2014 r. wywóz mięsa owczego ze Wspólnoty obniżył się o 12%, wzrósł za to eksport żywca owczego o 7,7%.
Według prognoz Komisji, w 2015 r. import mięsa owczego i koziego do Unii zwiększy się jedynie o 1%. W najbliższych dwóch latach eksport zarówno tego mięsa, jak i żywca będzie kształtował się na stabilnym poziomie. Ma się również zwiększyć spożycie tego mięsa w Europie.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA