Z myślą o wyeliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ma on na celu wyeliminowanie z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych i w najbliższym czasie zostanie przekazany do uzgodnień społecznych. Dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności niezbędne jest bowiem zachowanie dobrych relacji między wszystkim jego ogniwami.

Jak udało się nam ustalić, projekt ustawy został opracowany w oparciu o zgłaszane przez organizacje producentów rolnych i przetwórców uwagi i sugestie dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności.

Wzięto również pod uwagę fakt, że Komisja Europejska aktualnie nie widzi uzasadnienia dla regulacji na poziomie wspólnotowym relacji między uczestnikami łańcucha dostaw żywności. Takie stanowisko znalazło się w ostatnim sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha produktów spożywczych – informuje MRiRW.