Z myślą o uzdrowieniu nadzoru weterynaryjnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodząc naprzeciw postulatom pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, zapowiada zmianę ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

– Planuje się znaczące i szybkie zmiany, mające na celu wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej. Ma powstać prestiżowa, dobrze wynagradzana Służba, działająca skutecznie i efektywnie. Zarzuca się pomysł łączenia wielu inspekcji, ponieważ nowa koncepcja ma status priorytetowy. Punktem wyjścia do zmian ma być likwidacja różnicy wynagrodzeń lekarzy weterynarii wyznaczanych do niektórych czynności a pracowników etatowych Inspekcji Weterynaryjnej. W tym upatrywane jest uzdrowienie nadzoru weterynaryjnego – informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Podstawą zmian ma być uchylenie obecnej formy art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Chodzi o likwidację możliwości wyznaczania lekarzy weterynarii do nadzoru nad ubojem, badaniem zwierząt rzeźnych, oceny mięsa i zastąpienie ich pracownikami etatowymi poszczególnych inspektoratów. Środki finansowe na ten cel mają być pozyskane z pieniędzy przeznaczanych do tej pory na osoby wyznaczone do wykonywania tych czynności.

Źródło: OZZPIW