Z myślą o stabilizacji sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych

W związku z licznymi sygnałami od rolników, którzy nie otrzymali jeszcze wypłaty płatności bezpośrednich za 2019 rok Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje o przyspieszenie wypłaty tych środków niezależnie od tego, czy zostały przeprowadzone kontrole w tych gospodarstwach.

Zdaniem samorządu rolniczego płatności te rolnicy powinni otrzymać do 31 grudnia danego roku. Rolników niepokoi sytuacja związana z wstrzymaniem wypłaty zaliczek dla gospodarstw, które zostały wytypowane do kontroli. Przykładem są rolnicy z terenu powiatu wałbrzyskiego, którzy jeszcze w styczniu 2020 r. nie otrzymali zaliczek. Większość gospodarstw objętych kontrolą nie została uwzględniona przy szacowaniu strat suszowych.

Dlatego KRIR wnioskuje aby gospodarstwa kontrolowane w danym roku miały zagwarantowane prawo do wypłaty 50% płatności.

– Rolnicy wskazują również na problem ze sposobem naliczania płatności bezpośrednich. Rolnicy powinni otrzymywać, po wyliczeniu płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację, jaka kwota będzie im wypłacona w danym roku – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Ostatnie lata są niekorzystne dla rolników ze względu na warunki pogodowe, które negatywnie przekładają się na sytuację finansową gospodarstw rolniczych. Zdaniem izb rolniczych zaproponowane zmiany mogłyby przyczynić się do stabilizacji sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz